TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá rườm rũ - VietNamNet

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chế độ.

Tinh giản 40 nghìn người

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách. chậm tiến độ là con số chính thức được cung cấp tại Hội nghị “Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ công ty ngày 28/8/2018 (cập nhật đến 04 tuần 3/2018).

Bộ máy lồng cồng, chi ngân sách để nuôi bộ máy chiếm đoạt tỷ lệ lớn... là những trắc trở được đặt ra trong khoảng lâu. Vậy nên, thời gian qua, nhiều bộ ngành địa phương đã bắt đầu sắp xếp, công ty lại bộ máy theo hướng tinh gọn hơn.

Công bố thực hành tiết kiệm chống phí phạm của Chính phủ cho thấy, một vài bộ, địa phương đã đạt được kết quả về rà soát, sắp xếp lại doanh nghiệp bộ máy trong năm 2018, như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nguồn vốn, tỉnh giấc Long An, thức giấc Kiên Giang, tỉnh giấc Bắc Ninh,...

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Chi ngân sách cho bộ máy còn rất lớn.

Đơn cử, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 55 công ty cấp cục, 20 tổ chức Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương và giảm 819 doanh nghiệp cấp phòng (trong đó, tập đoàn Bộ giảm 287 phòng; Công an địa phương giảm 532 phòng).

Về đội ngũ cán bộ, ở tập đoàn Bộ Công an giảm 35 chỉ đạo cấp Tổng cục, 55 Cục trưởng và tương đương, 287 Trưởng phòng và tương đương. Ở công an địa phương giảm 14 Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh giấc, thị trấn; 174 Trưởng phòng và tương đương; 524 Đội trưởng và tương đương.

Còn Long An, sau bố trí cũng đã giảm 95 đầu mối doanh nghiệp trực thuộc các sở, lĩnh vực, huyện; giảm 84 chỉ đạo điều hành (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 làm mai tổ chức sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh và giảm 175 chỉ huy quản lý tại các đơn vị này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).

Can dự tới việc tinh giản biên chế nhạo, công bố của Bộ Nội vụ ngày 24/12/2018 về tình hình thi hành công tác cách tân hành chính năm 2018 cho thấy: Kết quả tinh giảm biên dè bỉu, tính trong khoảng năm 2015 tới ngày 15/10/2018, tổng số biên chế nhạo cả nước đã được tinh giản là 40.500 người. Trong số đó, chiếm đa số vẫn là người hưởng chính sách về hưu trước tuổi với 34.948 người (chiếm gần 86,3%).

Thế nhưng, xem xét kỹ hơn sau con số công bố đó, Ủy ban Nguồn vốn ngân sách của Quốc hội thấy rằng: Việc tinh giản biên chế các tập đoàn hành chính nhà nước, đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi ngân sách còn bất cập, cụ thể: Bộ máy nhà nước còn lồng bồng, số người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách còn phổ biến.

“Qua giám sát cho thấy, việc tinh giảm biên dè bỉu có nơi chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, nhân viên mà giảm mang tính cơ học”, Ủy ban Tài chính ngân sách bình chọn. “Còn một số cơ quan hành chính nhà nước thừa hưởng chế độ tự chủ tài chính như các đơn vị sự nghiệp công lập là chưa phù hợp”.

Sửa luật có giảm được người hưởng lương?

Để bộ máy tinh gọn hơn, Quốc hội đang luận bàn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Công ty chính quyền địa phương. Dự thảo Luật nhằm đưa ra các pháp luật để triển khai Quyết nghị số 18-NQ/TW của Đảng, kế hoạch 07 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Giảm số lượng lãnh đạo đang kiếm được đa dạng quan niệm khác nhau.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo Luật là Chính phủ đề nghị luật pháp khuông số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa. Dự thảo giao Chính phủ quy định khuông số lượng tập đoàn chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh giấc, huyện (sở ngành, phòng ban).

Bộ Nội vụ nghĩ rằng việc này được thi hành trên tinh thần bảo đảm số biên dè bỉu tối thiểu cần phải có của một đơn vị để giải quyết tình trạng manh mún trong tổ chức và hiện trạng “số lượng chỉ huy đa dạng hơn số người không giữ chức phận chỉ huy” như hiện nay.

Đương nhiên, rộng rãi nội dung của dự thảo vẫn chiếm được các quan điểm trái chiều, nhất là việc giảm số lượng cán bộ chỉ đạo.

Cụ thể, yếu tố khiến các Đại biểu Quốc hội bàn cãi đa dạng là Chính phủ buộc phải giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc

Ngay ngay lập tức, yếu tố này có nhì luồng ý kiến. Loại quan điểm thứ nhất yêu cầu giảm số lượng lãnh đạo kể trên từ 2 người xuống còn 1 người. Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên số lượng 2 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp quận, không quá 2 Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc như qui định của Luật Đơn vị chính quyền địa phương hiện hành.

Chính phủ thống nhất với loại quan điểm thứ nhất, tức giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh giấc, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh.

Song, khi thẩm tra dự thảo Luật này, Ủy ban Luật pháp của Quốc hội lại nghĩ là Chính phủ cần có bình chọn ảnh hưởng thật kỹ đối với các vấn đề nêu trên để đáp ứng đòi hỏi nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công tác chứ không chỉ nhằm chỉ tiêu giảm biên chế.

“Việc đánh giá tác động cần làm rõ giả dụ giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp thị xã, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao nhiêu biên nhạo báng và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ bố trí, bố trí vào địa điểm công việc nào cho phù hợp; song song, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tăng lên hay giảm đi”, Ủy ban Quy định nêu ý kiến.

Trong khi đó, trên diễn đài Quốc hội, đa dạng quan điểm đã tỏ rõ sự không tán thành. Có quan niệm cho rằng đi kèm với tinh giản biên chế nhạo thì phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.

“Giảm số lượng có làm giảm chất lượng hoạt động của bộ máy không? Phải đánh giá cho được hiệu quả hoạt động thế nào, giảm có hiệu quả khi giảm số lượng không”, Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu yếu tố.

Hà Duy


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon

Đăng nhận xét