TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Yêu cầu sớm gỡ khó cho tổ chức về đất đai khi cổ lỗ phần hóa

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Vốn đầu tư tìm hiểu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Quyết nghị số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp diễn hoàn thiện và tăng nhanh việc thực hiện chính sách, qui định về điều hành, dùng vốn, của cải nhà nước tại tổ chức và cũ rích phần hóa tổ chức nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng đòi hỏi Bộ Nguồn vốn kiểm tra cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo luật pháp của Luật Đất đai đối với trường hợp tổ chức đã cổ lỗ phần hóa và đã được tập đoàn có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng; căn cứ để giải quyết trong trường phù hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang chiếm hữu của nả trên đất không trúng đấu giá.

Trường hợp có sự khác biệt giữa Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Vốn đầu tư tìm hiểu, lên tiếng Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng đòi hỏi Bộ Nguồn vốn kiểm tra Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất chi tiết theo luật pháp của Luật Đất đai" như cho thuê đất/xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cũ kĩ phần hóa/căn cứ tính tiền đền bù...

Đồng thời xác định rõ hơn đối tượng "các đơn vị cũ rích phần hóa còn lại" - những đơn vị đã cũ kĩ phần hóa nhưng chưa được phê phê chuẩn cách thức dùng đất hay công ty chưa cũ kĩ phần hóa, tổ chức có vốn nhà nước hay đơn vị là công ty con của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Dường như đó rà soát theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nội dung "trường thích hợp phương thức dùng đất doanh nghiệp bắt buộc chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề nghề buôn bán và luật pháp về đất đai hiện hành thì cương quyết đơn vị thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của qui định".


Xem thêm: bat dong san

Đăng nhận xét