TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Đất quốc phòng, đất công trình ở Hà Nội, Đà Nẵng được sử dụng ra sao?

Liên quan tới tiến độ thực hiện các công trình theo quy hoạch và việc xử lý các công trình lờ đờ tiến độ, thây mặt Chính phủ, Bộ trưởng TN&MT È Hồng Hà cho biết, tại thành phố Thủ đô, đã chấp hành 4.188 công trình với quy mô 13.462,49 ha. Từ 04 tuần 7/2014 đến tháng 5/2018 đã đấu giá quyền dùng đất được khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Từ năm 2010 - 2016, trên địa bàn có 2.571 công trình phải thực hiện thu hồi đất phóng thích mặt bằng; đã xong xuôi công việc thu hồi đất, giải phóng mặt tại 1.621 công trình, với tổng diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 8.060 ha. Trong đó có 55 dự án, nhà cửa trọng điểm của Chính phủ và Đô thị với diện tích thu hồi 3.571 ha đất.

Tại Thị trấn Hồ Chí Minh, thời kỳ trong khoảng 2011 - 2017, đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng quy mô 2.663,6 ha; từ năm 2012 - 2017, đã chấp hành rà soát phát hiện và xử lý đối với 808 công trình lừ đừ triển khai với tổng diện tích 6.115 ha, kết quả xử lý đã bãi bỏ quyết định thu hồi đất và giao, cho thuê đất đối với 108 công trình với quy mô 1.552 ha; yếu tố chỉnh cắt giảm diện tích đối với 13 công trình với quy mô diện tích 78 ha; bãi bỏ việc chấp nhận địa điểm đầu tư đối với 469 công trình với quy mô 4.362 ha. Bên cạnh, trong năm 2017, 2018, đã kiểm tra nhận thấy 218 dự án khác chậm triển khai với diện tích 182,8 ha.

Còn thành phố Đà Nẵng, sau 3 năm thi hành Luật Đất đai, đã thu hồi, bồi thường hơn 725 ha; giao đất, cho thuê đất trên 2.122 ha. Riêng trong năm 2017 đã thu hồi đất của 19 công trình với tổng quy mô 161,6 ha; giao đất, cho thuê đất 571,8 ha; gia hạn thuê đất 75,6 ha; gia hạn thời gian đưa đất vào dùng đối với 10 khu đất với tổng quy mô 68,8ha; chuyển mục đích sử dụng đất 8 công trình với tổng diện tích 7,53ha.

Tuy nhiên, còn hiện trạng công trình được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm rãi đưa đất tham gia sử dụng; đã kiểm tra, rà soát phát hiện 47 dự án chậm trễ khai triển; kết quả xử lý theo hướng quyết định gia hạn tiến độ dùng đất cho 18 công trình và đang làm cho giấy má gia hạn cho 8 dự án khác. Có 4 công trình thuộc bán đảo Sơn Trà đang chờ quan điểm của Thanh tra Chính phủ để xử lý và 11 dự án đủng đỉnh tiến độ đang được địa phương kiểm tra xử lý theo quy định.

Về việc sử dụng đất quốc phòng, theo số liệu kiểm kê đất quốc phòng năm 2016, hiện giờ toàn quân đang quản lý 12.212 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích 251.690,5 ha. Về cơ bản, các điểm đất quốc phòng đã có quyết định đóng quân, quy hoạch phân khu chức năng dùng đất, quy hoạch tổng mặt bằng, giúp cho các đơn vị xây đắp doanh trại chính quy.

Việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng đã làm được một vài kết quả tích cực, góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển các hạ tầng quân sự và tòa tháp quốc phòng, phục vụ đòi hỏi xây đắp và bảo vệ Non sông. Quy mô đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa dùng ngay, được một vài đơn vị tận dụng đưa tham gia đóng gói, xây dựng kinh tế quốc phòng của Quân đội, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất, vừa đảm bảo dự trữ nguồn lực đất đai phục vụ quốc phòng, vừa tạo nguồn kinh phí cung cấp chấp hành các nhiệm vụ quốc phòng.

Dĩ nhiên, việc điều hành, dùng đất quốc phòng còn có những hạn chế nhạo như: để xảy ra hiện trạng lấn, chiếm đoạt, xây dựng công trình, nhà ở trái phép, dùng đất chưa đúng mục đích, phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý đất quốc phòng còn rộng rãi bất cập, chưa ngặt nghèo.

Theo Luân Dũng

Tiền phong


Tham khảo thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét