TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

TP.HCM xúc tiến đấu thầu qua mạng | MuaBanNhaDat

UBND TP.HCM vừa có thông báo gửi Bộ Chiến lược và Đầu cơ về Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018. Đáng chú ý, báo cáo nêu năm 2018, UBND TP.HCM chỉ huy các tổ chức quán triệt việc thi hành đấu thầu qua mạng theo lộ trình pháp luật của Bộ Chiến lược và Đầu tư, Bộ Nguồn vốn, Quyết định số 1402 của Thủ tướng phê duyệt ý tưởnrg toàn thể và lịch trình vận dụng đấu thầu qua mạng thời kỳ 2016 - 2025.

Tất nhiên, tới nay ở TP.HCM các gói thầu thuộc dự án, số gói thầu thực hiện chọn lựa nhà thầu không qua mạng là 8.406 gói thầu, chiếm tỷ trọng hơn 98% tổng số gói thầu; số gói thầu chọn nhà thầu qua mạng chỉ 169 gói thầu, chiếm hữu tỷ lệ gần 2% tổng số gói thầu. Đối với các gói thầu sắm sửa sử dụng vốn đầu tư buôn bán thường xuyên, số gói thầu thực hiện chọn nhà thầu không qua mạng là 9.463 gói thầu, chiếm giữ tỷ trọng 98,4% tổng số gói thầu; số gói thầu chọn nhà thầu qua mạng là 153 gói thầu, chiếm hữu tỷ trọng 1,6% tổng số gói thầu. Theo bình chọn của UBND TP.HCM, nhìn tầm thường các đơn vị chưa nắm rõ trật tự chọn nhà thầu qua mạng nên vẫn ưu tổ tông chức lựa chọn nhà thầu theo cách chung.

tp.hcm thuc day dau thau qua mang

Thành ra Sở Kế hoạch và Đầu tư buộc phải các sở ngành nghề, UBND thị xã thị xã, tổng công ti, công ti trực thuộc thành phố tăng mạnh ứng dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện chấp hành, gói thầu chào hàng cạnh tranh, các gói thầu diện tích bé bỏng đấu thầu phổ thông, đấu thầu hạn nhạo báng…

Đồng thời, các cơ quan nói trên thông báo Sở Ý tưởnrg và Đầu tư tình hình đấu thầu qua mạng tại doanh nghiệp từ khi luật Đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thực hiện cho đến nay (tỷ lệ, số lượng gói thầu ứng dụng, chế độ, ngành lựa chọn nhà thầu). Trường phù hợp không khai triển được cần nêu rõ nguyên cớ, gian nan, vướng bận rộn và có kiến nghị, yêu cầu nhằm tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng tại doanh nghiệp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét