TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

SCB chốt tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng trong năm 2019, tiếp tục tái cơ cấu

Ngày 16/04/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã doanh nghiệp Đại hội đồng cổ hủ đông thường niên năm 2018. 

Công bố của HĐQT và Ban điều hành SCB tại đại hội cho nhân thức, tới 31/12/2018, SCB có tổng của nả 508.954tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2018 và tiếp diễn duy trì địa điểm nằm trong hàng ngũ 5 ngân hàng thương mại cổ lỗ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam. Vận động vốn hoạt động mua bán 1 tăng 18,4% lên 418.338 tỷ đồng và dư nợ cho vay tăng 13,28% đạt mức 310.892 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thích hợp nhất đạt 229 tỷ đồng, tăng 39,5% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho mượn của nhà băng được duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,61% và 0,42% tham gia cuối năm 2018. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 9,69%, cao hơn mức quy định 9% của NHNN.

Năm 2018, kết quả buôn bán chuyển dịch theo hướng tăng thu ngoài lợi nhuận, tăng mạnh vững mạnh khách hàng tư nhân. Các phục vụ thẻ nguồn hỗ trợ quốc tế, chuyển tiền, ngân hàng điện tử, bảo hiểm, trả tiền quốc tế và tài trợ thương nghiệp liên tiếp tạo ra đã đem đến mức vững mạnh mạnh khỏe cho doanh thu ngoài lãi của SCB. Tổng thu ngoài lãi thuần đạt mức 1.746 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 15,2% so với năm 2017, trong đó thu thuần trong khoảng hoạt động dịch vụ đạt 1.299 tỷ đồng với mức tăng 49,2% so với năm 2017.

Về nhân sự và màng lưới, năm qua SCB cũng tăng thêm 830 người, tương đương gần 13% lên 7.258 nhân lực, đồng thời ngân hàng hoàn tất đưa tham gia khai trương hoạt động thêm 2 chi nhánh và 9 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm đàm phán của SCB lên 239 điểm tại 28 thức giấc/thành trên cả nước.

Năm 2019, SCB đặt chỉ tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 276 tỷ đồng, tăng 19,48% so với năm 2018; tổng tài sản tăng 9,64% đạt 558.015 tỷ đồng; huy động vốn tăng 13,15% đạt 473.338 tỷ đồng; cho mượn đối tượng mua hàng tăng 13% đạt 341.138 tỷ đồng. 

Ngân hàng cũng quyết định tăng thêm 3.000 tỷ đồng vốn vấn đề lệ lên trên 18.000 tỷ đồng, là con số tối thiểu trong chỉ tiêu tăng 3.000- 5.000 tỷ đã trình cổ lỗ đông lúc trước.

Thông tin tại đại hội cổ lỗ đông của SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho nhân thức, sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và NHNN đã có chủ trương cho phép SCB xây đắp phương án tái cơ cấu mới cho thời kỳ tiếp theo. Đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động nhằm hỗ trợ thêm một vài chế độ mới, giúp ngân hàng vững chắc hơn sau giai đoạn tái cơ cấu, phát hành một cách thức lành mạnh và bền vững. Dự kiến phương thức tái cơ cấu sẽ được Chính phủ và NHNN ưng chuẩn vào Quý II năm 2019.  

Đại hội đã tuần tự chuẩn y đông đảo các tờ trình bao gồm Công bố tổng kết hoạt động năm 2018, định hướng và ý tưởnrg hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban quản lý và Ban giữ vững; Cách thức phân chia lợi nhuận năm 2018 và chiến lược lợi nhuận, phương thức lãi năm 2019; Phương thức tăng vốn nhân tố lệ năm 2019; cùng lúc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhị thành viên HĐQT và hai thành viên Ban giữ vững nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhị thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là Bà Mai Thị Thanh Thủy và Bà Nguyễn Phương Hồng thay cho Ông Chiêm Minh Dũng và Ông Tạ Chiêu Trung đã xin từ nhiệm; bầu bổ sung nhị thành viên Ban kiểm soát là Ông Lưu Quốc Thắngvà Ông Nguyễn Mạnh Hải thay cho Bà Phạm Thu Phong và Bà Võ Thị Mười đã xin từ chức.

SCB chốt tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng trong năm 2019, tiếp tục tái cơ cấu - Ảnh 1.

SCB bầu bổ sung thêm 2 thành viên nữ vào Hội đồng quản trị

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét