TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Sắm nhà ở xã hội có thể mượn lãi 4,8%/năm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Cu líc vừa ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lợi nhuận suất cho mượn khuyến mại của Nhà băng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và điều hành nhà ở thị trấn hội.

Theo đó, mức lợi nhuận suất cho vay khuyến mại của Ngân hàng Chính sách thị trấn hội vận dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để tìm, thuê mua nhà đất phố hội; xây dựng mới hoặc làm mới, tu sửa nhà để ở theo luật pháp tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ về sản xuất và điều hành nhà ở thị trấn hội là 4,8%/năm. Lợi nhuận suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho mượn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể trong khoảng ngày 1/4/2019 và thay thế Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 3/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây đắp mới hoặc làm mới, tu bổ nhà để ở là người có công với cách mệnh theo quy định của qui định về khuyến mãi người có công với cách mệnh; người doanh thu thấp, hộ nghèo, cận có năng lực tài chính thấp tại khu vực thị trấn; người công tích đang làm cho việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên ngành khoa học, lính nhiều năm kinh nghiệm, người lao động trong tổ chức, tổ chức thuộc công an quần chúng và quân đội quần chúng; cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, nhân viên.

Các đối tượng trên được mượn tối thiểu là 15 năm kể trong khoảng ngày giải ngân khoản mượn đầu tiên. Trường phù hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được ký hợp đồng với nhà băng về thời hạn cho mượn thấp hơn.

Trước đó, đầu tháng 3/2019 vừa qua, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 255/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay khuyến mãi của các tổ chức nguồn hỗ trợ do Nhà nước chỉ định theo pháp luật tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về sản xuất và điều hành nhà đất xã hội với mức lãi suất là 5%/năm.


Xem nhiều hơn: mua nha

Đăng nhận xét