TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Novaland (NVL) đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 3.300 tỷ đồng năm 2019, tăng nhẹ so với cùng kỳ

Ngày 26/4 đến đây CTCP Cơ quan đầu tư địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) sẽ đơn vị họp  Đại hội cũ kĩ đông thường niên năm 2019.

Trong đó hợp nhất duyệt kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần đạt 15.290 tỷ đồng, tăng 31,4% so với năm 2017. Lãi sau thuế đạt 3.267 tỷ đồng, tăng 58,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. EPS đạt 3.533 đồng/cũ kĩ phiếu.

Trong ý tưởnrg phân phối lợi nhuận năm 2018, không có ý tưởnrg chia cổ lỗ tức cho cũ rích phần rộng rãi, chỉ có dự định chia cũ rích tức cho cổ lỗ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cũ rích tức biến đổi tham gia tháng 9 và bốn tuần 12/2019.

Về ý tưởnrg buôn bán năm 2019, Novaland dự kiến doanh thu thuần ước đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.750 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến đạt 3.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với lợi nhuận thực hiện được năm 2018. Cố gắng chia cổ lỗ tức tỷ lệ 20%.

Novaland (NVL) đặt kế hoạch lãi sau thuế 3.300 tỷ đồng năm 2019, tăng nhẹ so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Về ý tưởnrg chi tiết, dự kiến trong năm tổ chức kinh doanh tiếp diễn sản xuất loạt công trình hiện tại, khai triển các công trình mới, và dự định bàn giao một số dự án như Lakeview, như Victoria Village, Garden Mansion, Rivergate, Sunrise Riverside…

Bên cạnh đó Novaland cũng trình ĐHCĐ phê duyệt cách thức phát hành cổ hủ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty với tỷ trọng không quá 2%. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ hủ phiếu.

Trong khi, Novaland cũng trình ĐHCĐ ưng chuẩn việc bổ sung một loạt lực lượng ngành nghề can hệ tới dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật và đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng khoa học. song song sửa đổi và cập nhật, bổ sung 1 số ngành nghề đã đạt yêu cầu.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét