TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Indovina Bank báo lãi 820 tỷ đồng trong năm 2018, nợ xấu giảm hơn nửa kia

Ngân hàng liên doanh Indovina Bank vừa thông báo công bố nguồn vốn năm 2018 đã kiểm toán.

Theo đó, đến hết năm 2018, ngân hàng đạt tổng của nả 48.834 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017. Tổng dư nợ cho mượn đối tượng mua hàng tăng 23,8% đạt 27.123 tỷ, vận động vốn đối tượng mua hàng tăng 10,7% đạt 29.455 tỷ đồng.

Cũng như các ngân hàng liên doanh và nước ngoài khác, chất lượng tín dụng của Indovina được giữ vững rất khả quan. Tới hết 31/12/2018, nợ xấu của ngân hàng này chỉ ở mức 275 tỷ đồng, choán 0,8% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, giảm hơn một nửa so với tỷ lệ 1,7% ghi kiếm được cuối năm 2017. Trong đó nợ hàng ngũ 4 và nợ hàng ngũ 5 sụt giảm mạnh lần lượt 47% và 40% so với năm trước

Trong hoạt động kinh doanh, lãi thuần của ngân hàng tăng 9% đạt 1.396 tỷ, hoạt động dịch vụ tăng 20% so với năm trước với lãi hơn 40,7 tỷ, hoạt động chứng khoán kinh doanh tăng gần 60% đạt 230 tỷ đồng.

Dĩ nhiên hoạt động kinh doanh ngoại ân hận lại lỗ 60 tỷ đồng – tương đương mức lỗ của năm 2017 còn hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 194 tỷ đồng khi mà năm trước đây có lợi nhuận 99 tỷ đồng.

Kết quả, tổng doanh thu từ hoạt động buôn bán của nhà băng năm qua đạt 945 tỷ đồng, thấp hơn 12,3% so với năm trước, song nhờ trích lập phòng ngừa rủi ro giảm mạnh đến 70% nên lãi của nhà băng vẫn tăng lên, đạt 820 tỷ đồng, so với 664 tỷ ghi kiếm được của năm 2017.

Được biết, Indovina Bank là liên doanh giữa Nhà băng Cathay United (CUB), có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan và Nhà băng VietinBank của Việt Nam.

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia nha dat

Đăng nhận xét