TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

HAGL Agrico (HNG) đặt tiêu chí có lợi nhuận trăm tỷ sau khi lỗ lớn năm 2018

HAGL Agrico (HNG) cũng dự kiến công ty ĐHĐCĐ thường niên tham gia ngày 26/4 tới, nội dung duyệt kế hoạch làm hàng hóa và đầu cơ năm 2019 với các nội dung chủ chốt như sau:

Thứ nhất, chiến lược thực hiện thao tác kinh doanh năm nay dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần 4.775 tỷ đồng, chủ yếu đến trong khoảng mảng cây ăn trái và mủ cao su. Trong đó, mảng cây ăn trái sẽ phát triển thu nhập chủ lực trong cơ cấu doanh thu, dự định đem lại 4.306 tỷ đồng chiếm giữ tỷ trọng 90,2%, cụ thể:

+ Chuối: dự định năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, đem đến doanh thu 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu doanh thu;

+ Thanh Long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, đem lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 12,0% trong cơ cấu thu nhập;

+ Mít: dự định năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang đến doanh thu khoảng 108 tỷ đồng, đóng góp 2,3% trong cơ cấu doanh thu;

+ Bưởi: dự định năm 2019 chiếm được 1.561 tấn, mang đến thu nhập khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,4% trong cơ cấu thu nhập;

+ Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang đến thu nhập khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,2% trong cơ cấu thu nhập.

+ Cao su: dự định năm 2019 nhận được 15.081 tấn mủ khô, đem đến thu nhập khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,8% trong cơ cấu doanh thu.

Theo đó, Tổ chức kinh doanh đặt tiêu chí lãi trước thuế năm 2019 ở mức 103 tỷ đồng.

Thứ hai về kế hoạch đầu tư năm 2019, HAGL Agrico dự kiến tiếp tục tập trung tham gia phát triển mảng cây ăn trái duyệt việc tăng diện tích trồng, mở rộng hoạt động mua bán xuất khẩu, đầu tư kĩ nghệ đóng chai sau thu hoạch để tăng giá trị và đa dạng hóa item. Song song, HAGL Agrico cũng sẽ duy trì chú tâm vườn cây cao su.

Về HAGL Agrico, trong khoảng năm 2016, Tổ chức kinh doanh đã biến đổi ý tưởnrg kinh doanh, lấy ngành nghề trồng trọt làm then chốt với trọng điểm là đóng chai cây ăn trái với quy mô thị trường tiêu thụ lớn trên diện tích khai thác cao. Ngoài ra đó, Công ti vẫn duy trì vườn cây cao su cho tương lai trong dài hạn.

Năm 2018, Tổ chức kinh doanh tiếp tục chuyển đổi diện tích cây cỏ, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác hoạt động mua bán tiêu thụ thức ăn tiềm năng hiện tại là China. Song song đó vẫn tiếp tục chú tâm khai thác các vườn cây cao su tới tuổi.

Về cây ăn trái, Tổ chức kinh doanh đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại vietnam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Tới nay Công ty đã trồng được 16.676 ha với với các vật phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện nay, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít đã đi tham gia khai thác. Đây là các loại cây ăn trái thích hợp với khí hậu nhiệt đới, ngắn ngày và đem đến trị giá kinh tế cao.

Với cây cao su, trong năm qua, Tổ chức kinh doanh tiếp tục duy trì để mắt 47.122 ha cao su.

Kết thúc năm 2018, Công ti đạt mức doanh thu thuần 3.688 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Trong đó 86,7% thu nhập tới trong khoảng bán bánh kẹo, ớt và mủ cao su, 13,3% doanh thu còn lại trong khoảng bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ.

Song, trong năm Công ti cũng thực hiện đánh giá các của cải không hiệu quả, yếu tố chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu tham gia chi tiêu chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái. Kết quả, lỗ sau thuế năm 2018 ghi nhận 656 tỷ đồng.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bat dong san

Đăng nhận xét