TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Chính phủ chỉ huy Bộ TTTT cùng NHNN xây đắp phương án cho công ty viễn thông thể nghiệm Mobile Money

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ti nhà nước quyết liệt thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; đon đả giải quyết vừa đủ các điều thị trấn hội, khác lạ là văn hóa ứng xử, đạo đức; dồn vào một chỗ tháo dỡ gỡ làm hàng hóa...

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ đòi hỏi tiếp tục quản lý chế độ tiền tệ chủ động, linh động, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng.

NHNN cần chỉ huy các doanh nghiệp tín dụng thi hành các biện pháp lớn mạnh nguồn đầu tư có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng nguồn hỗ trợ, tập trung tham gia những lĩnh vực dành đầu tiên, thúc đẩy trực tiếp sản xuất kinh doanh, sản xuất lành mạnh tín dụng tiêu dùng, tạo nhân tố kiện thuận tiện tăng kĩ năng tiếp cận nguồn hỗ trợ chính thức, góp phần hạn chế nhạo nguồn đầu tư đen.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu tăng cường cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy với tốc độ cao tiến độ cơ cấu lại các doanh nghiệp nguồn vốn vay yếu kém; hoàn thiện Kế hoạch vốn đầu tư toàn vẹn đất nước.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đòi hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông phối thích hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây đắp cách thức cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai thể nghiệm phục vụ trả tiền điện tử không qua trương mục ngân hàng.

Ngọc Bích

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: bat dong san

Đăng nhận xét