TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Cần xác định rõ tiến độ trình Quốc hội sửa Luật Đất đai trong 2020

ngừng thi côngĐây là quan điểm của nhiều quan niệm tại Uỷ ban Luật pháp khi Chính phủ bắt buộc đưa ra khỏi chương trình năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Luật Đất đai.

Sáng 10/4, khởi đầu phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho quan điểm về chương trình xây đắp luật, pháp lệnh năm 2020, nhân tố chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Về yếu tố chỉnh năm 2019, Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi chương trình công trình Luật sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của Luật Đất đai để có thêm thời gian tìm hiểu, bình chọn kỹ hơn một số nội dung chính sách về đất đai. song song giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tìm hiểu, phân tích, bình chọn vừa đủ các luật pháp của Luật Đất đai hiện hành và xác định phương hướng sửa đổi Luật, trình Chính phủ sau năm 2020. 

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Uỷ ban Qui định của Quốc hội cho biết, Ủy ban Kinh tế đống ý với buộc phải của Chính phủ vì cho rằng, Luật Đất đai năm 2013 mới có hiệu lực thi hành hơn 4 năm, trong khi đất đai là yếu tố phức tạp có ảnh hưởng trong khoảng những yếu tố lịch sử để lại.

Các nhân tố đặt ra như hoàn thành cách thức xác định giá đất, đấu giá quyền dùng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù, phóng thích mặt bằng, tích trữ dồn vào một chỗ đất đai, điều hành đất cơ sở vật chất tín ngưỡng, người nước ngoài tậu nhà đất gắn liền với đất ở... đều là những trắc trở rất phức hợp, cần có thêm thời gian để phân tích, đánh giá cẩn trọng, kỹ càng hơn. 

Đồng thời Uỷ ban Kinh tế cho rằng, trong trường phù hợp quan trọng, Chính phủ có thể trình Quốc hội ban hành quyết nghị thử nghiệm để xử lý những trở ngại gấp rút trong lĩnh vực đất đai.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh buộc phải cân nhắc việc đưa ra khỏi chương trình công trình luật này, vì thực tại thời điểm qua cho thấy có phổ quát vướng mắc về quy định liên quan tới quản lý, dùng đất quốc phòng cần được túa gỡ. Trường thích hợp đưa dự án luật ra khỏi chương trình thì bắt buộc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để giải quyết những trở ngại vướng mắc hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Quy định Nguyễn Khắc Định cho nhân thức, ủy ban này cơ bản hợp nhất việc triển khai dư án luật này ra khỏi chương trình năm 2019 như đề nghị của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế. Đương nhiên, về lịch trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, qua bàn bạc vẫn còn có ý kiến khác biệt.

Loại ý kiến thứ nhất, yêu cầu Chính phủ chỉ đạo nhanh chóng tìm hiểu, hoàn thiện công trình Luật sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Luật Đất đai để công bố Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ý, quyết định trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Quan điểm này nghĩ là, đây là dự án luật đã được Chính phủ đề xuất đưa tham gia chương trình năm 2019 nhằm kịp thời thể chế giễu hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về hoàn thành thể dè bỉu kinh tế thị trường xác định phương hướng phố hội chủ nghĩa .

Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 về tăng cường thực hiện Quyết nghị Trung ương 6 (khóa 11) về tiếp tục đổi mới chính sách, quy định về đất đai, trong đó đặt ra đòi hỏi cần tiếp diễn thể chế nhạo hóa toàn diện các quan niệm, định hướng thay đổi chính sách, luật pháp về đất đai, tạo vấn đề kiện tích trữ, tập trung, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo sự hợp nhất của các quy định qui định liên quan  nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực cần thiết này cho sản xuất kinh tế - phường hội của đất nước.

Vừa mới đây, trong công bố gửi Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thi hành chế độ, luật pháp về quy hoạch, điều hành, dùng đất đai tại đô thị từ năm 2013 đến nay", Chính phủ cũng kiến nghị đa dạng nội dung trong Luật Đất đai cần sửa đổi, bổ sung.

Do đó, bắt buộc Chính phủ cần xác định rõ tiến độ trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020 để đáp ứng yêu cầu hoàn thành pháp luật về đất đai theo các nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị và yên cầu của thực tại.

Loại ý kiến thứ nhì, đống ý với Chính phủ về việc rút dự án luật này ra khỏi chương trình để tiếp tục tìm hiểu và trình Quốc hội sau năm 2020, đảm bảo sự thận trọng, toàn vẹn, đầy đủ của thời kỳ bình chọn, phân tách, đề xuất chính sách sửa đổi Luật.

Đối với những trắc trở vướng mắc đặt ra trong thực tiễn khai triển thực hiện luật và một vài chính sách mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội cần thực hiện thí điểm, buộc phải Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, trình Quốc hội ban hành quyết nghị trong năm 2019 để kịp thời xử lý, cùng lúc, tạo cơ sở cho việc tổng kết, buộc phải sửa đổi, bổ sung các qui định của Luật.

Nhiều ý kiến trong Ủy ban Quy định tán thành với loại quan niệm thứ nhất, ông Định cho biết.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của Luật Đầu tư và Luật Tổ chức, Chính phủ buộc phải lùi thời điểm trình từ cho quan niệm tại kỳ họp thứ 7, chuẩn y tại kỳ họp thứ 8 sang cho quan điểm tại kỳ họp thứ 8, duyệt tại kỳ họp thứ 9.

Ủy ban Luật pháp hợp nhất với Ủy ban Kinh tế đống ý lùi thời gian trình Quốc hội dự án luật này 1 kỳ, từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8 như đề nghị của Chính phủ để có thêm thời gian tiếp diễn tìm hiểu, hoàn thiện dự án luật theo hướng thay đổi chế độ, chế độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả lôi cuốn đầu tư, trong đó có tài chính đầu cơ trực tiếp nước ngoài. 

Công ty thẩm tra cũng yêu cầu Chính phủ công bố rõ thêm về kết quả sẵn sàng và các biện pháp để đảm bảo thực hiện được đúng tiến độ chỉ lùi thời gian trình 1 kỳ họp như đã yêu cầu.


Đọc thêm: bat dong san

Đăng nhận xét