TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Biến đổi số giang sơn

Tại Quyết nghị 01 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, biện pháp chính yếu thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh tế - thị trấn hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ TT&TT đã được giao nhiệm vụ xây đắp Đề án Chuyển đổi số giang sơn, với thời hạn trình Đề án là bốn tuần 11/2019.

Thời điểm qua, Cục Tin học hóa đã tích cực khai triển xây đắp và hiện đã kết thúc dự thảo Đề án Chuyển đổi số nước nhà version 1.0. Khi được ban hành, Đề án biến đổi số nước nhà sẽ là cơ sở, định hướng để các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xây đắp, triển khai đồng bộ chiến lược biến đổi số của từng ngành nghề, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược sản xuất kinh tế xã hội của tổ quốc trong quá trình mới.

Trên cơ sở vật chất phân tích bối cảnh quốc tế và tình trạng vietnam, Bộ TT&TT đánh giá, để tiếp diễn có những bước phát hành đột phá trong công đoạn mới, thu hẹp khoảng cách thức với các nước sản xuất, vượt ra khỏi bẫy thu nhập làng nhàng, yêu cầu chúng ta phải có những nỗ lực, phấn đấu mới, phải bứt phá để thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường.

“Một trong những biện pháp căn cơ, nền tảng nhất là chúng ta phải chuyển đổi số mạnh khỏe, đi đầu khu vực trong cuộc CMCN 4.0.Theo thông báo phân tích của Csiro và Data 61 về kịch bản biến đổi số của vietnam, nếu như vn không chủ động, sẵn sàng và đầu tư thấp trong ngành nghề chuyển đổi số thì Việt Nam sẽ rơi tham gia kịch bạn dạng lạc hậu, trong đó, nền kinh tế chuyển đổi số chậm và năng suất công tích trì trệ”, Bộ TT&TT cho hay.

Một lần nữa khẳng định quan điểm biến đổi số tại vietnam trong thời gian tới là thế tất ví như chúng ta muốn có những bứt phá trong tạo ra kinh tế phường hội, không bị bỏ lại trong cuộc CMCN 4.0, Bộ TT&TT nghĩ rằng, để biến đổi số thắng lợi, cần thiết sự đầu tư nguồn lực, phấn đấu chấp hành của số đông các nhân tố trong phố hội, khác biệt phải giải quyết ngay được những hạn dè bỉu bây giờ.

"Biến đổi số trên diện tích tổ quốc là công việc của phổ biến cấp, rộng rãi lĩnh vực, và của toàn xã hội, nên cần có một Đề án bình thường để bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, có sự phối phù hợp, gắn kết, san sớt rộng khắp, hiệu quả. Chính vì thế, Đề án Biến đổi số đất nước được xây đắp nhằm xác định tầm nhìn, tiêu chí và những xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ chốt để các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các đơn vị, cá nhân trong thị trấn hội xác định và khai triển kế hoạch biến đổi số cụ thể của bản thân trên con tầu CMCN 4.0 Việt Nam", Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Theo dự thảo Đề án, Bộ TT&TT buộc phải góc nhìn đến năm 2030 của Đề án Biến đổi số giang sơn là thực hiện biến đổi bứt phá để hướng đến một Việt Nam số (Digital Vietnam). Trong đó, sử dụng triệt để hoàn toản sự hiện đại, thông minh của kĩ nghệ số để tạo ra kinh tế - xã hội tổ quốc ổn định, thịnh vượng và vững bền. Mục tiêu bình thường tới năm 2025 của Đề án Chuyển đổi số tổ quốc, theo đề xuất của Bộ TT&TT, là vietnam thuộc Top 4 ASEAN về xếp hạng số hóa giang sơn.

Ngoài ra đó, tại dự thảo Đề án, cùng với việc nêu rõ quan điểm chỉ đạo, các thời kỳ chuyển đổi số vn, Bộ TT&TT cũng đề xuất các chỉ tiêu cụ thể và những nhiệm vụ, biện pháp chính yếu để biến đổi số nền kinh tế, xã hội, cơ quan nhà nước, phát triển hàng ngũ lao động số và cơ sở vật chất số tại vietnam trong chặng đường sắp đến.

Thời hạn lấy ý kiến cho dự thảo Đề án biến đổi số đất nước sẽ kéo dài tới ngày 10/6/2019. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cùng đa số người dân có thể truy tìm cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ mic.gov.vn để xem toàn bộ hồ sơ Đề án và nhập cuộc góp ý.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu các tập đoàn, tổ chức cho ý kiến góp ý cụ thể đối với dự thảo Đề án để có các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chi tiết, đột nhiên phá, bám sát thực tế, có tính khả thi cao.

Theo M.T

ICTnews


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét