TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

TP.HCM: Lập mới quy hoạch phát hành kinh tế - xã hội TP quá trình 2021 – 2030, góc nhìn tới năm 2045

Trước mắt, Sở được giao hoàn chỉnh nhì dự thảo Quyết định xây dựng Ban Chỉ huy và Ban Điều hành Công trình quy hoạch sản xuất kinh tế - phố hội TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, góc nhìn đến năm 2045; hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược chấp hành công trình quy hoạch phát triển kinh tế - thị trấn hội TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND TP.HCM sẽ có lãnh đạo đối với các nội dung quy hoạch ngành đã và đang thực hiện trên địa bàn, phục vụ cho việc lập mới quy hoạch phát hành kinh tế - phường hội TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo UBND TP.HCM, các tiêu chí sản xuất đến năm 2045 bao gồm nội dung:

TP.HCM sẽ khắc phục triệt để hiện trạng ngập nước khi mưa có cường độ bé dại hơn 120mm/3 giờ và triều cường đến 1,7m; tăng tỷ trọng dùng năng lượng mặt trời lên 25% - 30% tổng công suất tiêu thụ điện của TP.HCM; hạn chế giễu thất thoát và sử dụng dè xẻn khoáng sản trong cơ sở khoa học như nước, đất, năng lượng và cây xanh.

Phát triển không gian thành phố TP.HCM cần ưu tiên để ý tránh các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tài năng ngập lụt; hạn dè bỉu mở mang phát triển thành phố trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực chịu tác động của biến đổi khí hậu; hạn dè bỉu chuyển đổi đất nông nghiệp quy mô lớn; chú ý định hướng cải tạo và tái tạo ra các khu vực đô thị hiện hữu.

Việc phát hành thành phố tích phù hợp với hệ thống liên lạc công cộng (TOD), theo đó định hướng sản xuất thị trấn mật độ cao, liên minh các công dụng khác nhau xung quanh các nhà ga giao thông công cộng sức chở lớn.

Sinh ra các hạt nhân của các trung tâm: trọng tâm kiến thức, y tế, văn hóa, giáo dục của vùng thành phố và các hạt nhân của các khu thành phố mới.

Dần dần hoàn thành hệ thống cơ sở vật chất kết nối vùng giữa TP.HCM và các địa phương phụ cận, cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của TP.HCM…

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét