TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thủ tướng duyệt khuông lãi suất mượn tậu nhà ở xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Cu líc vừa ký ban hành Sườn lãi suất cho vay khuyến mại tại Nhà băng Chế độ phường hội đối với các đối tượng tậu, thuê tậu nhà ở phố hội; xây đắp mới hoặc làm mới, sữa chữa nhà để công đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, Thủ tướng quyết định lãi suất cho mượn đối với các trường hợp trên không thấp hơn lợi nhuận suất cho vay hỗ trợ hộ có năng lực tài chính thấp về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ hỗ trợ nhà đất đối với hộ có năng lực tài chính thấp theo chuẩn có điều kiện kinh tế eo hẹp thời kỳ 2011 - 2015 và không vượt quá lợi nhuận suất cho vay khuyến mãi của các tổ chức nguồn đầu tư do Nhà nước chỉ định để tìm, thuê, thuê tậu nhà ở phố hội.

Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo pháp luật của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về sản xuất và điều hành nhà ở phố hội.

Theo quy định hiện hành áp dụng trong 2018, mức lãi suất cho mượn ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định đối với dư nợ của các khoản cho vay để sắm, thuê, thuê sắm nhà ở thị trấn hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, tu sửa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về sản xuất và quản lý nhà đất xã hội là 5%/năm.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn khuyến mãi để tậu, thuê, thuê tìm nhà ở phường hội; xây đắp mới hoặc làm mới, sửa chữa nhà để ở là đối tượng pháp luật tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Nhân tố 49 của Luật Nhà ở.

Bao bọc gồm: Người có công với cách mạng theo qui định của qui định về ưu đãi người có công với cách mệnh; người doanh thu thấp, hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp, cận có năng lực tài chính thấp tại khu vực thành phố; người lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài khu kĩ nghệ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên ngành công nghệ, quân nhân giỏi, công nhân trong tập đoàn, tổ chức thuộc công an quần chúng. # và quân đội dân chúng; cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của qui định về cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể trong khoảng ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có yêu cầu mượn với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với nhà băng về thời hạn cho mượn thấp hơn.


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét