TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Quý 1/2019: Bộ Công Thương bàn giao 5 doanh nghiệp về SCIC

Tại chỉ thị số 03/CT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành ngày 24/1/2019, 5 tổ chức thuộc Bộ phải bàn giao sang SCIC ngay trong quý 1/2019 đã được xác định bao gồm: Tổng công ty thép, Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Giao kiếm được kho vận ngoại thương, Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng thích hợp, Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần Nông thổ sản vn, Công ti cổ phần Đầu cơ xây lắp và Vật liệu xây dựng.

Theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường cơ cấu lại, sắp xếp, thay đổi, cổ hủ phần hóa và thoái vốn tại đơn vị nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, SCIC sẽ đóng vai trò cần thiết và đảm đương phần lớn việc trong tiến trình này, đồng thời đòi hỏi các tổ chức chưa thoái vốn giai đoạn 2016 - 2018 sẽ chuyển giao sang SCIC để thi hành thoái vốn, cổ lỗ phần hóa.

Riêng trong năm 2018, nhờ tham gia sự chủ động làm việc với các tổ chức có thẩm quyền túa gỡ gian khổ, vướng mắc để đẩy nhanh tiến trình chuyển giao quyền đại diện chủ chiếm hữu vốn nhà nước, SCIC đã tiếp nhận 30/62 công ty. Số còn lại, SCIC đã làm việc với các bộ, lĩnh vực, địa phương và đang xây dựng dự thảo biên bản bàn giao đối với từng tổ chức.

Tới nay, những gian nan về cơ chế khi thực hiện chuyển giao đã được túa gỡ theo pháp luật tại Nhân tố 7, Thông tư 83/2018/TT-BTC về chỉ dẫn chuyển giao quyền thây mặt chủ chiếm hữu nhà nước:  doanh nghiệp chưa quyết toán vốn lần 2 vẫn có thể thực hiện bàn giao về SCIC. Vừa qua, Ủy ban Điều hành vốn nhà nước đã có chỉ huy và SCIC đã có Công văn số 107/ĐTKDV-KHTH ngày 21/1/2019 gửi các Bộ, địa phương để phối thích hợp thực hiện chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị 01/CT-Ttg.

Lãnh đạo SCIC cho biết: với mô phỏng điều hành vốn nhà nước dồn vào một chỗ đang được ứng dụng tại SCIC, sau khi thu nạp chuyển giao, SCIC sẽ tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị. Trường hợp quan trọng sẽ thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả đóng chai - buôn bán của tổ chức, từ đó tối ưu hóa trị giá phần vốn nhà nước khi triển khai thoái vốn. Các công ty trong danh mục của SCIC được phân loại thành từng đội ngũ A (đầu cơ dài hạn), B (đầu tư linh động: cơ cấu lại để bán hoặc bán ngay). Với từng nhóm tổ chức, SCIC ứng dụng các giải pháp quản trị thích hợp nhằm quản lý hiệu quả phần vốn nhà nước.

Đồng thời, việc vào vai trò là cũ rích đông, tham gia vào các quyết định của đơn vị của SCIC đã và đang bảo đảm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Trong hoạt động quản lý, SCIC tạo thuận tiện cho đơn vị, nhất là trong việc soát xét các lên tiếng nguồn vốn, đưa ra chuẩn mực quản trị hiện đại và kĩ năng chuẩn bị nhập cuộc tăng vốn khi doanh nghiệp có phương thức tăng vốn hiệu quả.

Cùng với hội đồng quản trị, ban quản lý doanh nghiệp, SCIC hoàn thành thứ tự, quy chế nội bộ của công ty. Quy chế nhạo Người thây mặt của SCIC cùng các khí cụ cung cấp luôn thể ích khác như Sổ tay chỉ dẫn biểu quyết, Bộ nguyên tắc quản trị công ty, các hội thảo cập nhật chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và gắn kết tổ chức liên tiếp được SCIC tổ chức nhằm hỗ trợ cho người thây mặt vốn và các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị. SCIC cũng đóng vai trò là cầu nối liên minh các doanh nghiệp với nhau để cộng hưởng sức mạnh, nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Theo Hoài Nam

Vneconomy


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét