TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Nguồn vốn Hoàng Huy (TCH) dự định sản xuất 1.200 tỷ đồng trái khoán biến đổi và khóa room ngoại

Ngày 23/2 đến đây CTCP Đầu cơ Dịch vụ Nguồn vốn Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) sẽ tổ chức Đại hội cổ hủ đông thất thường năm nguồn vốn 2019. Danh sách cổ đông đã được chốt từ ngày 14/11/2018. Phiên họp này dự kiến diễn ra từ 14/12/2018 tất nhiên do lịch công việc bỗng nhiên xuất của ban chỉ đạo công ti nên đã bị tạm bợ hoãn và thông báo công ty lại vào lần này.

Nội dung họp nhằm thông qua việc trợ thời thời phong tỏa tỷ trọng sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và thông qua cách thức sản xuất trái phiếu chuyển đổi cá biệt.

Phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái khoán biến đổi

HĐQT công ti dự định trình phương thức phát hành riêng biệt tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Trái khoán có mệnh giá 1 triệu tiền việt/trái khoán, tương ứng tổng số trái khoán tối đa phát hành 1,2 triệu.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm kể trong khoảng ngày sản xuất. Giá sản xuất bằng 100% mệnh giá. Lãi suất trái khoán không quá 7%/năm.

Giá biến đổi được xác định bằng bình quân gia quyền trong 15 ngày khiến việc trước ngày ký hợp đồng trao đổi trái phiếu x tỷ trọng chiết khấu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi phí biến đổi và tỷ lệ chiết khấu phù hợp.

Sau 12 bốn tuần kể trong khoảng ngày phát hành, người sở hữu trái khoán được quyền biến đổi một phần hoặc toàn thể số trái khoán mà họ sở hữu. Giá chuyển đổi được nhân tố chỉnh khi công ti sản xuất thêm cổ hủ phiếu, tách cổ phần, nhập cũ rích phần hoặc phân loại cổ hủ phần và các sự kiện khác.

Phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về 3,9%

Trong tờ trình về việc phong tỏa tỷ trọng chiếm hữu chủ đầu tư nước ngoài, ban lãnh đạo công ty cho biết để bảo đảm tỷ lệ chiếm hữu nhà đầu tư nước ngoài luôn ở mức chuẩn y 49% theo quy định sau khi thi hành cách thức sản xuất trái khoán chuyển đổi, Tài chính Hoàng Huy cần phong tỏa room ngoại về mức dự kiến 3,9% trong khoảng mức 49% chuẩn y bây chừ.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và khóa room ngoại - Ảnh 1.

Bất định cổ hủ phiếu TCH trong 1 năm

Tìm hiểu Tài liệu ĐHCĐ

Nam Hà

Theo InfoNet


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

Đăng nhận xét