TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Ghi nhận lợi nhuận từ 'bán con', Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018

CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) báo cáo thông báo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu và lãi đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập thuần đạt 687,3 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi chi tiêu giá vốn giảm ít hơn, nên lợi nhuận gộp trong khoảng bán hàng và cung ứng phục vụ còn 207,3 tỷ đồng, vẫn giảm 20,9% so với quý 4/2017.

Thu nhập tài chính bằng nửa kia cùng kỳ, chi tiêu nguồn vốn đẩy mạnh. Nhờ chi tiêu bán hàng, chi tiêu quản lý công ty cùng giảm, bên cạnh đó khoản lợi nhuận trong khoảng công ti liên doanh cấu kết trong quý đạt hơn 70 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ nên những cỗi nguồn trên dẫn đến lãi trước thuế quý 4 còn 188,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 172,6 tỷ đồng, giảm 16% so với lợi nhuận giải quyết được quý 4/2017.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2018 thu nhập thuần đạt 2.065,8 tỷ đồng, giảm 33,6% so với năm 2017, trong khi chi phí giá vốn giảm tới 41,8% nên lãi gộp giải quyết được hơn 966 tỷ đồng, còn giảm 6% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của Gemadept, thu nhập trong khoảng hoạt động khai thác Hoa phượng đỏ đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2017 và chiếm giữ khoảng 86% tổng doanh thu. Mảng logistic chỉ mang về khoảng 382 tỷ đồng, giảm sâu so với năm 2017.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 2.

Nhờ khoản thu nhập từ "bán con" – chủ yếu là việc bán đi 51% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Tổ chức kinh doanh TNHH CJ - Gemadept Shipping Holdings và thoái vốn khỏi CTCP Tiếp vận và Hoa Phượng đỏ quốc tế Hoa Sen – Gemadept, nên doanh thu vốn đầu tư trong năm đạt 1.617 tỷ đồng, tăng đột nhiên biến so với con số 173 tỷ đồng ghi kiếm được trong năm lúc trước.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 3.

Chi tiêu nguồn vốn cũng chỉ còn gần 52 tỷ đồng, bằng khoảng 1/3 cùng kỳ cốt yếu do tổ chức kinh doanh hoàn nhập phòng ngừa giảm giá các khoản đầu cơ nguồn vốn gần 110 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ gần 9 tỷ đồng).

Kết quả, năm 2018 Gemadept báo lãi trước thuế 2.182 tỷ đồng, tăng gấp 3,35 lần so với năm 2017 nhưng cũng chỉ xong xuôi và vượt nhẹ so với chiến lược 2.130 tỷ đồng lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.900 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 1.830 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến cuối năm gần 2.458 tỷ đồng, trong đó riêng đầu tư vào dự cao su Pacific Peal, dự án Cao su Pacific Lotus và dự án Cao su của Pride, công trình Cảng Nam Đình Vũ.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 4.

Tổng của cải tới cuối năm giảm đáng kể 1.340 tỷ đồng so với thời gian đầu năm, còn 9.950 tỷ đồng. Nợ phải trả 3.400 tỷ đồng, tăng 725 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó mượn nợ thuê nguồn vốn ngắn hạn còn 637 tỷ đồng (giảm 77 tỷ đồng so với đầu kỳ), và mượn nợ thuê nguồn vốn dài hạn tăng 410 tỷ đồng, lên mức 1.630 tỷ đồng.

Tìm hiểu BCTC quý 4/2018

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua nha

Đăng nhận xét