TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Cải cách lương bổng: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

Sau hơn nửa thập kỷ với 4 lần thực hiện canh tân chế độ lương bổng cùng với nhiều Quyết nghị của Đảng và Nhà nước được ban hành, cách thức tiền lương hiện hành vẫn biểu thị phổ thông hạn nhạo báng, bất cập...

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công tích Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Đến tháng 5/2018, Hội nghị trung ương 7 (Khóa XII) đã phê chuẩn Quyết nghị số 27 về canh tân chính sách lương bổng đối với cán bộ, công chức, nhân viên, đội ngũ thiết bị và người lao động trong các doanh nghiệp.

Quyết nghị được kỳ vọng sẽ tạo bước đột nhiên phá mới về chế độ lương lậu trong thời gian đến. Trong đó, một trong những nội dung cần thiết của là giảm dần sự can thiệp của Nhà nước về yếu tố tiền lương trong khu vực công ty tư nhân.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Công huân Thương binh và Thị trấn hội cho nhân thức: “Công việc phải làm cho can dự tới lương bổng khối doanh nghiệp đó là trước mắt phải tập trung hoàn thành phạm vi pháp lý can hệ đến yếu tố này để vừa đáp ứng được yêu cầu nội địa, nhưng lại thích hợp với hoạt động mua bán công tích quốc tế. Thứ 2 là Nhà nước sẽ phải chỉ dẫn cho doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh thỏa thuận, thỏa ước công phu giữa người công trạng và giới chủ. Và Nhà nước sẽ tiến tới tới năm 2021 không can thiệp tham gia thang, bảng lương của doanh nghiệp, nhưng Nhà nước sẽ can thiệp bằng phương pháp đưa ra mức lương tối thiểu, mức sống tối thiểu và người công lao có quyền ký hợp đồng với đơn vị. Nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các chính sách này”./.

Theo Hà Nam

VOV


Xem tại: gia dat saigon

Đăng nhận xét