TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Đẩy mạnh điều hành dùng nhà bình thường cư | MuaBanNhaDat

Theo UBND TP.HCM, nhằm tăng cường hiệu lực điều hành nhà nước đối với công tác quản lý, điều hành, dùng nhà phổ biến cư trên khu vực TP.HCM, sắp tới Sở Xây đắp doanh nghiệp Hội nghị bình chọn đầy đủ công tác quản lý, điều hành, sử dụng nhà chung cư trên khu vực. Qua đó, xác định trách nhiệm giải quyết tranh chấp của từng sở-ngành và UBND quận-huyện; đề ra biện pháp thực hiện cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định còn thiếu, chồng chéo, bất cập trong công việc này;

Đồng thời đó, sẽ hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản trị bình thường cư phân định rõ quy mô chiếm hữu, dùng thông thường riêng trong nhà tầm thường cư, đặc biệt là nơi để xe; song song kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn, giám định kiến tạo cơ sở vật chất, cấp giấy phép xây dựng có sự phân định rõ quy mô sở hữu, dùng chung riêng trong nhà bình thường cư.

tang cuong quan ly su dung nha chung cu

Tập đoàn này cũng được giao giải quyết việc choán dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu bình thường của nhà phổ biến cư; giải quyết các tranh chấp về kinh phí điều hành điều hành nhà thông thường cư; xác định diện tích sở hữu, sử dụng thông thường riêng của nhà phổ biến cư; nghiệm thu, bình chọn chất lượng xây đắp nhà phổ biến cư…

UBND TP.HCM cũng giao UBND 24 quận-huyện giải quyết các mâu thuẫn, đề đạt, khiếu nại về quản lý, vận hành, sử dụng nhà phổ biến cư trên địa bàn; trong quá trình thẩm định, phê phê chuẩn các công trình cải tạo, sửa chữa thông thường cư, nhà ở cần đảm bảo các nội dung, diện tích đầu cơ cải tạo, sửa chữa tòa tháp thích hợp với tiêu chí của chương trình "kiểm tra, kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo thông thường cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp"; bảo đảm tiến độ khai triển xây mới, tu sửa, cải tạo đạt chí ít 50% trong tổng số 474 bình thường cư hư hỏng trước năm 2020…

MuaBanNhaDat theo TBKD


Tham khảo thêm: dat xanh

Đăng nhận xét