TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Sổ đỏ nhà chung cư có thời hạn mấy năm? | MuaBanNhaDat

Trạng sư Phạm Văn Sửu, Trưởng Văn phòng Trạng sư Hữu Liên (Hóc Môn), thuộc Tập thể Luật sư IURA trả lời yếu tố thời hạn sổ đỏ nhà thông thường cư như sau:

Căn cứ nội dung luật pháp tại khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013 luật pháp đối với Đất sử dụng có thời hạn:

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với đơn vị để sử dụng tham gia mục đích đóng gói nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khiến cho muối; công ty, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng tham gia mục đích thương nghiệp, dịch vụ, khiến cho cơ sở vật chất sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thi hành các dự án đầu tư; người vietnam định cư ở nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại vietnam được xem xét, quyết định trên cơ sở vật chất công trình đầu cơ hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu cơ lớn nhưng thu hồi vốn đủng đỉnh, công trình đầu cơ vào địa bàn có nhân tố kiện kinh tế - phường hội gian truân, địa bàn có yếu tố kiện kinh tế - xã hội khác biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án buôn bán nhà ở để bán, hoặc để bán liên kết cho thuê, hoặc để cho thuê tìm, thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của công trình; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được dùng đất bất biến lâu dài.

kien thuc can biet so do nha chung cu co thoi han bao nhieu nam

Căn cứ theo khoản 3 Vấn đề 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP pháp luật về “chế độ dùng đất xây dựng nhà bình thường cư”:

3. Quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất trong các công trình xây đắp nhà thông thường cư để bán, hoặc để bán cấu kết cho thuê, được thi hành theo luật pháp sau đây:

a) Quy mô đất thuộc quyền dùng thông thường của các chủ sở hữu căn hộ phổ biến cư, văn phòng khiến cho việc, cơ sở vật chất thương mại, phục vụ trong nhà phổ biến cư (sau đây gọi bình thường là căn hộ) bao gồm diện tích đất xây dựng khối nhà tầm thường cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà, và đất xây dựng các tòa tháp cơ sở bên ngoài nhà thông thường cư nhưng để dịch vụ trực tiếp cho nhà tầm thường cư được nhà đầu tư bàn ủy quyền các chủ sở hữu căn hộ tự doanh nghiệp điều hành, dùng theo công trình đầu tư.

Nhà đầu tư có bổn phận xác định rõ vị trí, ranh giới, quy mô đất thuộc quyền sử dụng thông thường trong dự án đầu tư, quy hoạch xây đắp cụ thể và thiết kế mặt bằng công trình để trình công ty có thẩm quyền phê phê chuẩn; Trong các thích hợp đồng trao đổi nhà đất và bạn dạng vẽ hoàn công công trình để khiến hồ sơ cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất cho bên mua;

...

c) Chủ chiếm hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất đối với quy mô đất dùng bình thường qui định tại Điểm a Khoản này theo thời hạn định hình dài lâu; quy mô căn hộ được xác định theo thích hợp đồng trao đổi căn hộ;

d) Khi cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất cho người dùng căn hộ thì Giấy đủ điều kiện đã cấp cho chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều này phải được chỉnh lý bất định để chuyển sang chế độ dùng đất chung đối với phần diện tích đất luật pháp tại Điểm a Khoản này.

kien thuc can biet so do nha chung cu co thoi han bao nhieu nam

Theo đó, chiếu theo nội dung luật pháp tại Yếu tố 99 Luật nhà đất 2014 về “Thời hạn dùng nhà thông thường cư”:

1. Thời hạn sử dụng nhà bình thường cư được xác định căn cứ vào cấp nhà cửa xây dựng và kết luận kiểm tra chất lượng của tập đoàn điều hành nhà đất cấp tỉnh nơi có nhà phổ biến cư theo quy định tại khoản 2 Nhân tố này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sắp xếp kinh phí để thực hiện kiểm tra chất lượng nhà ở.

2. Khi nhà phổ biến cư hết niên hạn dùng theo qui định của pháp luật về xây đắp hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm bình an cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà đất cấp thức giấc phải công ty khảo sát chất lượng tòa tháp nhà phổ biến cư này để xử lý theo luật pháp sau đây:

a) Trường thích hợp nhà bình thường cư còn bảo đảm chất lượng và an ninh cho người sử dụng thì chủ chiếm hữu được tiếp diễn sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận khảo sát, trừ trường thích hợp qui định tại khoản 2 và khoản 3 Nhân tố 110 của Luật này

b) Trường phù hợp nhà bình thường cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan điều hành nhà ở cấp tỉnh giấc phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và lên tiếng Ủy ban quần chúng cấp thức giấc để công bố bằng văn bản cho chủ chiếm hữu nhà ở; nội dung văn bạn dạng báo cáo phải được thông báo công khai trên Cổng tin tức điện tử của Ủy ban quần chúng và công ty quản lý nhà đất cấp tỉnh, trên công cụ thông tin mọi người của địa phương

Chủ chiếm hữu nhà tầm thường cư có nghĩa vụ phá dỡ để làm mới, xây dựng lại nhà bình thường cư mới hoặc bàn giao cho công ty có thẩm quyền để phá túa và xây dựng tòa tháp khác theo pháp luật tại khoản 3 Điều này.

3. Việc xử lý nhà chung cư và quyền dùng đất có nhà chung cư thuộc diện quy định tại điểm b khoản 2 Vấn đề này được pháp luật như sau:

a) Trường thích hợp khu đất có nhà phổ biến cư vẫn thích hợp với quy hoạch xây đắp nhà đất thì chủ sở hữu được làm mới, xây đắp lại nhà thông thường cư mới theo pháp luật tại Mục 2 Chương này;

b) Trường thích hợp khu đất có nhà tầm thường cư không còn thích hợp với quy hoạch xây đắp nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà thông thường cư này cho tổ chức có thẩm quyền để phá tháo dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt y;

c) Trường phù hợp chủ sở hữu nhà thông thường cư không thi hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao nhà đất thì Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc quyết định cưỡng chế giễu phá tháo hoặc cưỡng dè bỉu chuyển động để bàn giao nhà ở;

d) Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá toá được thực hiện theo pháp luật tại Yếu tố 116 của Luật này.

Trong trường hợp phá dỡ để xây đắp lại nhà thông thường cư thì các chủ sở hữu được tiếp diễn thi hành quyền dùng đất có nhà tầm thường cư đó; trường phù hợp phá túa để xây dựng công trình khác thì việc giải quyết quyền sử dụng đất có nhà phổ biến cư này được thực hiện theo quy định của qui định về đất đai.

Kết luận

Thời hạn sổ đỏ nhà chung cư không mặc định là 50 năm và bị Nhà nước thu hồi khi hết thời hạn. Thời hạn sử dụng nhà bình thường cư cụ thể được xác định căn cứ tham gia cấp nhà cửa xây đắp và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền như đã nêu trên.

Tuy thế, các nhà đầu tư thường có quyền sử dụng đất có thời hạn (bình thường là 50 năm) nên các công trình nhà tầm thường cư thường được thiết kế, xây đắp theo cấp tòa tháp có thời hạn sử dụng tương ứng là 50 năm.

Mặt khác, điều này không có tức là hết hạn sổ đỏ nhà tầm thường cư thì nhà ở của bạn bị thu hồi. Qui định của Luật nhà đất đã nêu rõ giả dụ bình thường cư vẫn còn an toàn thì vẫn được tiếp diễn dùng tương ứng với thời hạn kiểm tra; hoặc ví như hư hỏng thì có thể làm mới, xây dựng lại phù hợp với quy hoạch để tiếp tục xây đắp (nếu phù hợp với quy hoạch). Còn trường hợp không còn đảm bảo an toàn, không phù hợp quy hoạch thì bắt buộc phá tháo, và người chiếm hữu thông thường cư cũng được bố trí tái định cư theo luật pháp.

Cũng theo pháp luật, khi các chủ chiếm hữu có nhà bình thường cư thuộc diện phá toá để làm mới, xây dựng lại nhà bình thường cư thì được sắp xếp tái định cư. Quyền lợi của chủ chiếm hữu căn hộ thông thường cư đã được bảo đảm. Qua đó, các hộ gia đình, tư nhân sẽ an tâm hơn khi lựa chọn nhà chung cư làm nơi ổn định chỗ ở lạc nghiệp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Tham khảo thêm: dat xanh

Đăng nhận xét