TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Cụ thể chất lượng 4G của các 'đại gia' viễn thông ở khu vực Thủ đô

Trang web của Cục Viễn thông - Bộ Tin tức và Truyền thông (www.vnta.gov.Việt Nam) đã báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng 4G của 3 nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone tại khu vực Thủ đô.

Theo đó, việc đo kiểm chất lượng 4G LTE của các nhà mạng chia làm 2 đợt. Đợt đo kiểm trước tiên được Cục Viễn thông bắt đầu trong thời điểm trong khoảng ngày 18/12 - 21/12/2018. Đợt thứ 2 được Cục Viễn thông đo kiểm trong khoảng ngày 24/12 - 27/12/2018.

Cục Viễn thông đo kiểm chất lượng 4G với 7 chỉ số cơ bản như độ chuẩn bị của mạng vô tuyến, tỷ trọng truy tìm cập thắng lợi dịch vụ, tỷ lệ truyền chuyển vận dữ liệu bị rơi, tốc độ vận tải dữ liệu xuống và lên làng nhàng…

Kết quả đo kiểm cho thấy 100% các mục tiêu chất lượng kỹ thuật của các công ty đều bảo đảm tuân thủ quy định. Chỉ tiêu cần thiết nhất để phản ảnh chất lượng dịch vụ truy vấn nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là tốc độ chuyển vận dữ liệu, các đơn vị của vietnam đều vượt xa mức lên tiếng 1 Mbit/s. Tiêu chí thời điểm trễ truy nhập làng nhàng, tỷ trọng truyền vận tải dữ liệu bị rơi của phần nhiều các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các công ty có vùng phủ sóng tốt. Riêng tỷ lệ truyền chuyên chở dữ liệu bị rơi của cả 3 nhà mạng đều ở mức 0%.

Trong khi, kết quả đo kiểm của công ty quản lý viễn thông cũng cho thấy, đối với MobiFone, vận tốc chuyển vận xuống, tải lên trung bình của nhà mạng này tương ứng với 39,04 Mbit/s và 29,59 Mbit/s, thời gian trễ truy vấn cập dịch vụ trung bình ở mức 1,91s.

Đối với Viettel, kết quả đo cho thấy tốc độ vận tải xuống làng nhàng là 22,65 Mbit/s và chuyên chở lên là 21,79 Mbit/s, thời gian trễ truy vấn cập dịch vụ làng nhàng ở mức 1,88s.

Với VNPT, kết quả đo cho thấy vận tốc tải xuống làng nhàng 24,72 Mbit/s, vận tốc vận tải lên trung bình 23,80 Mbit/s và thời gian trễ truy nã cập dịch vụ làng nhàng ở mức 1,93s.

Theo phía nhà chức trách, kết quả này chỉ đề đạt chất lượng các chỉ tiêu chất lượng khoa học tại thời điểm đo kiểm. Vẻ ngoài xác định vận dụng luật pháp tại QCVN 81:2014/BTTTT - Quy chuẩn khoa học nước nhà về chất lượng dịch vụ truy nã nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000./.

Theo M. SƠN

Vn+


Xem thêm: bat dong san

Đăng nhận xét