TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

04 Thông tư về xuất nhập cảng có hiệu lực từ bốn tuần 2/2019

Nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư số 38/2018/TT-NHNN pháp luật về việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể trong khoảng ngày 8/2/2019.

Theo đó, danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu dịch vụ hoạt động in, đúc tiền tài Nhà băng Nhà nước bao gồm: Phôi kim khí sử dụng để đúc, dập tiền kim khí; Giấy in tiền; Mực in tiền; Máy in tiền; Máy ép foil chống giả; Foil chống giả để dùng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, thủ tục có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và điều hành; Máy đúc, dập tiền kim khí.

Khi khiến cho hồ sơ du nhập, cơ sở vật chất in, đúc tiền gửi Tập đoàn thương chính 1 bạn dạng chính văn phiên bản xác thực của Ngân hàng Nhà nước kèm thủ tục nhập cảng theo quy định của cơ quan thương chính. 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, du nhập trong ngành tiến thưởng

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, du nhập cố nhiên mã HS thuộc khuôn khổ điều hành của Nhà băng Nhà nước trong lĩnh vực tiến thưởng cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Thông tư số 47/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018. Thông tư có hiệu lực thực hiện kể trong khoảng ngày 12/02/2019.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, du nhập thuộc phạm vi quản lý của Nhà băng Nhà nước là tiến thưởng chất liệu, được diễn đạt là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại tiến thưởng khác, ngoại trừ tiến thưởng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm, có mã số HS là 7108.12.10 hoặc 7108.12.90.

Hàng hóa du nhập, xuất khẩu trong ngành nghề in, tạo ra xuất phiên bản phẩm

Ngày 28/12/2018, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT quy định chi tiết Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong ngành in, tạo ra xuất phiên bản phẩm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2019. Theo đó, hàng hóa khi du nhập theo danh mục dưới đây phải có giấy phép của Bộ TT&TT (chỉ áp dụng đối với hàng hóa có mã số HS 08 số):

Lớp lang, giấy má, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa trong Danh mục thực hiện theo luật pháp tại Yếu tố 27, Nhân tố 28 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ. Hàng hóa trong lĩnh vực in có mã số HS thuộc các hàng ngũ: 84.40, 84.41, 84.42 và hàng hóa của hàng ngũ 84.43 pháp luật tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính nhưng không được liệt kê trong Danh mục trên khi nhập cảng không phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ TT&TT.

Thông tư cũng quy định hàng hóa trong Danh mục trên khi xuất khẩu chẳng phải có giấy phép giấy phép xuất khẩu của Bộ TT&TT. Đối với ngành phát triển xuất bản phẩm, Thông tư cũng pháp luật chi tiết danh mục hàng hóa theo mã số HS và chế độ điều hành. Bạn đọc có thể tìm hiểu cụ thể tại Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT trên Cổng Tin tức điện tử hải quan

Hạn ngạch thuế quan du nhập thuốc lá chất liệu năm 2019

Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 55/2018/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch quan thuế năm 2019.

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (có mã HS là 2401) nhập cảng theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn (tăng 2.68 tấn so với năm 2018). Thương gia có giấy phép đóng hộp thuốc lá điếu, có nhu cầu dùng thuốc lá nguyên liệu du nhập cho sản xuất thuốc lá điếu được để ý cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan.

Bộ Công Thương có bổn phận xác định thời gian phân giao hạn ngạch quan thuế nhập cảng thuốc lá chất liệu cho các lái buôn có yêu cầu. Bên cạnh, căn cứ lượng hạn ngạch quan thuế nhập cảng thuốc lá nguyên liệu năm 2019 và đăng ký của lái buôn để Bộ Công Thương để ý cấp Giấy phép nhập cảng thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân. Thông tư có hiệu lực chấp hành kể từ ngày 19/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: mua nha

Đăng nhận xét