TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Những trường hợp không được đền bù khi thu hồi đất | MuaBanNhaDat

Việc thu hồi đất, bồi thường đất đã được luật pháp cụ thể, tuy thế, ko phải bạn nào cũng biết pháp luật chi tiết về những trường phù hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ti luật TNHH Đức An đã chia sẻ về yếu tố này như sau:

Luật đất đai 2013 pháp luật về thu hồi đất, bồi thường đất đã có luật pháp chi tiết về những trường phù hợp thu hồi đất không được đền bù về đất tại Nhân tố 82, vấn đề 64, Nhân tố 65. Chi tiết có những trường thích hợp đất thu hồi nhưng không đền bù như sau:

- Đất được Nhà nước giao không thu Tiền dùng đất, trừ trường phù hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ mái ấm, tư nhân quy định tại khoản 1 Nhân tố 54 của Luật này;

- Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường thích hợp có thu Tiền dùng đất nhưng được miễn Tiền sử dụng đất;

- Đất được Nhà nước cho thuê thanh toán thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường phù hợp hộ mái nhà, tư nhân dùng đất thuê do chấp hành chế độ đối với người có công với cách mạng;

- Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thành phố;

- Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

- Dùng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, thừa nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

nhung truong hop khong duoc boi thuong khi thu hoi dat

Sử dụng đất không đúng mục đích là một trong những trường hợp sẽ bị thu hồi đất không bồi hoàn (Ảnh minh họa)

- Người sử dụng đất cố tình tiêu diệt đất;

- Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

- Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà kiếm được chuyển nhượng, nhận tặng cho;

- Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm hữu;

- Đất không được chuyển quyền dùng đất theo pháp luật của Luật này mà người dùng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm hữu;

- Người sử dụng đất không chấp hành bổn phận đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

- Đất trồng cây hàng năm không được dùng trong thời hạn 12 bốn tuần liên tiếp; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 bốn tuần liên tục; đất trồng rừng không được dùng trong thời hạn 24 bốn tuần liên tục;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thi hành dự án đầu tư mà không được dùng trong thời hạn 12 bốn tuần liên tục hoặc tiến độ dùng đất chậm rãi 24 bốn tuần so với tiến độ ghi trong dự án đầu cơ kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất tham gia sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì nhà đầu tư được gia hạn sử dụng 24 bốn tuần và phải nộp cho Nhà nước khoản tài chính tương ứng với mức Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm chạp tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất tham gia sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không đền bù về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường thích hợp do bất khả kháng.

Các trường phù hợp không được đền bù về đất nhưng được đền bù chi phí đầu cơ tham gia đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất được luật pháp tại nhân tố 76 luật đất đai 2013.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: mua nha

Đăng nhận xét