TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

FPT, TCB, ITA, ROS, VCG, DPM, BWE, TTB, VIS, VNT, PDV, KSF, MIM, VNY, TMG, QSP: Tin tức đàm phán lượng lớn cổ lỗ phiếu

CTCP FPT (FPT): Công ti TNHH MTV Đầu cơ SCIC (SIC) đã bán 500.000 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 2.000.062 cp (tỷ trọng 0,33%) xuống 1.500.062 cp (tỷ lệ 0,24%). Giao dịch thực hiện trong khoảng 7/12 tới 12/12/2018.

Nhà băng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Bà Thái Hà Linh, Giám đốc kế toán, chế độ tài chính và thuế, đăng ký tậu 300.000 cp. Trước thương lượng bà Linh sở hữu 1.256.412 cp (tỷ lệ 0,0359%). Thương lượng dự định thực hiện từ 17/12/2018 đến 15/1/2019.

CTCP Đầu cơ và Công nghiệp Tân Tạo (ITA): Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng BKS, đã bán 483.000 cp trong tổng số 1.550.000 cp hoàn thành thủ tục bán trước đó, giảm lượng sở hữu trong khoảng 4.380.000 cp (tỷ lệ 0,46%) xuống 3.213.000 cp (tỷ lệ 0,34%). Thương lượng thi hành theo cách thức thỏa thuận từ 11/12 tới 12/12/2018.

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS): Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Trịnh Văn Quyết, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu bán thỏa thuận cục bộ 26.664.000 cp (tỷ trọng 4,7%) đang chiếm hữu. Thương lượng dự định chấp hành từ 17/12/2018 tới 15/1/2019.

Tổng CTCP XK và xây đắp Việt Nam (VCG): Tổng công ty đầu cơ và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán cục bộ 254.901.153 cp (tỷ trọng 57,71%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Đàm phán chấp hành trong khoảng 24/11 tới 7/12/2018.

Tổng Tổ chức kinh doanh phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP (DPM): CTCP Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk đã sắm 340.000 cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 7.752.620 cp (tỷ trọng 1,98%) lên 8.092.620 cp (tỷ trọng 2,07%). Đàm phán thực hiện ngày 10/12/2018.

CTCP Nước và không gian Bình Dương (BWE): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn bộ 1 triệu cp. Thương lượng dự kiến thi hành trong khoảng 19/12/2018 tới 17/1/2019.

CTCP Tổ chức Tiến Bộ (TTB): Bà Dương Thị Vân, Trưởng BKS, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng chiếm hữu sau đàm phán xuống 466.092 cp. Đàm phán thi hành trong khoảng 29/11 đến 10/12/2018.

CTCP Thép Việt Ý (VIS): Kyoei Steel Ltd hoàn thành thủ tục tậu 1,5 triệu cp. Trước giao dịch Kyoei chiếm hữu 52.990.677 cp (tỷ lệ 71,77%). Đàm phán dự định chấp hành từ 18/12/2018 đến 28/12/2018.

CTCP Giao nhận vận chuyển vận Ngoại thương (VNT): Tổ chức kinh doanh TNHH Đầu cơ và Thương nghiệp Thiên Hải hoàn thành thủ tục bán cục bộ 284.350 cp (tỷ trọng 2,39%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự định thực hiện trong khoảng 17/12/2018 tới 15/1/2019.

CTCP Vận chuyển vận dầu Phương Đông Việt (PDV): Tổng Công ty vận vận chuyển dầu khí hoàn thành thủ tục bán toàn cục 4.487.170 quyền tậu được phân bổ. Hiện Tổng tổ chức kinh doanh Vận vận chuyển dầu khí đang chiếm hữu 13.597.487 cổ phiếu PDV (tỷ trọng 67,99%). Thương lượng dự định thi hành ngày 14/12/2018.

CTCP Đầu tư DNA (KSD): Ông Nguyễn Hồng Tuân, kế toán trưởng, đăng ký bán toàn bộ 150.000 cp đang sở hữu (tỷ trọng 1,25%). Thương lượng dự định thi hành từ 14/12/2018 tới 11/1/2019.

CTCP Khoáng sản và Cơ khí (MIM): Ông Tăng Nguyên Ngọc, Chủ tịch HĐQT, đạt yêu cầu sắm 500.000 cp. Trước đàm phán ông Ngọc chiếm hữu 487.371 cp (tỷ trọng 14,29%). Thương lượng dự định chấp hành trong khoảng 14/12/2018 đến 10/1/2019.

CTCP Thuốc thú y Trung Ương I (VNY): Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên HĐQT, đã tìm 118.749 cp, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 623.749 cp (tỷ lệ 7,56%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 14/9 đến 19/10/2018.

CTCP Kim khí màu Thái Nguyên (TMG): CTCP Giống lmn nghiệp Thanh Hóa đăng ký tậu 200.000 cp. Trước đàm phán đơn vị này không sở hữu cũ kĩ phiếu nào. Thương lượng dự định thi hành từ 17/12/2018 đến 15/1/2019.

CTCP Tân Hoa Phượng đỏ Quy Nhơn (QSP): Bà Nguyễn Thị Nghiệp, ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 300.000 cp (tỷ lệ 2,78%). Giao dịch thi hành ngày 11/12/2018.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét