TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Thành Thành Công Biên Hoà muốn trích thưởng ban chỉ huy, tăng gấp đôi mức cũ rích tức tiền mặt 2018 lên 8%

Sáng ngày 15/11/2018, CTCP Thành Thành Công Biên Hoà (SBT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm duyệt y kết quả kinh doanh niên độ 2017-2018, trung tâm quay quanh điều điều chỉnh tăng mức chi trả cũ rích tức.

Được biết, xong xuôi niên độ 2017-2018, Công ty đạt gần 10.285 tỷ doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế tương ứng thu về 545 tỷ, đồng thuận tăng cường (tính bằng lần) so với cùng kỳ, lãi trước thuế vượt tiêu chí đến 115 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Công ti trình cổ đông duyệt y việc trả thêm 4% cổ tức tiền mặt, nâng tổng mức chi trả cổ tức niên độ 2017-2018 lên 8%, tương đương số tiền hơn 408 tỷ đồng. 

Trước đây trong lần lấy ý kiến bằng văn bản gần nhất ngày 18/10, Công ti đã chuẩn y việc chi trả cổ tức 2016-2017 là 6% chuẩn y phát hành cũ kĩ phiếu, tương đương 297 tỷ đồng, thời điểm thi hành trong vòng 6 bốn tuần kể trong khoảng khi được chuẩn y và trước thời hạn 18/4/2019, đồng thời dự nhất thời ứng cổ hủ tức bằng tiền mặt tỷ trọng 4% trước 31/12/2018.

Quay về với phương thức phân chia lợi nhuận mới nhất, nguồn trả cũ rích tức 8% tiền mặt Công ti dự kiến lấy trong khoảng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia niên độ 2017-2018 là 732 tỷ đồng; sau khi trích lập 10% quỹ đầu cơ tạo ra, 2% ca ngợi thưởng phố hội, 10% ca ngợi thưởng phúc lợi, trích thưởng HĐQT - Ban quản lý – BKS do vượt mục tiêu lãi trước thuế và 4 tỷ kinh phí hoạt động.

Chỉ tiêu cho niên độ tiếp theo 2018-2019, SBT chủ trương tiếp tục chi trả cổ lỗ tức cho cũ rích đông từ mức 6-10%, khác lạ ví như tiếp diễn vượt kế hoạch lãi, Công ti "treo thưởng" cho ban lãnh đạo 5% phần lãi trước thuế vượt tiêu chí (không quá 1 tỷ đồng).

Đặt ý tưởnrg kinh doanh niên độ mới, SBT dự tiêu thụ 846.733 tấn đường, tương ứng mức thu nhập và lợi nhuận trước thuế tuần tự đạt 11.545 tỷ và 680 tỷ đồng. Trên hoạt động mua bán, cổ lỗ phiếu SBT đang tăng khá tốt, đồng hành động thái giao dịch với khối lượng lớn từ nội bộ.

Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Thành Thành Công Biên Hoà muốn trích thưởng ban lãnh đạo, tăng gấp đôi mức cổ tức tiền mặt 2018 lên 8% - Ảnh 1.

Tiêu biểu đàm phán, bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT vừa báo cáo đã hoàn thành mua vào 20 triệu cũ kĩ phiếu SBT chứng nhận trước đây. Theo đó, bà My đã nâng lượng sở hữu cổ lỗ phiếu SBT trong khoảng hơn 32,52 triệu cổ hủ phiếu (tỷ trọng 6,56%) lên 52,52 triệu cổ hủ phiếu tương ứng 10,6% tổng số cũ kĩ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Lúc trước SBT có lấy quan niệm đồng ý cho bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được kiếm được chuyển nhượng cổ lỗ phiếu công ti để nâng tỷ lệ chiếm hữu lên tối đa 55% mà không hề thực hiện hồ sơ chào mua công khai. Thời gian kiếm được chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung được duyệt.

Ngay sau khi bà Đặng Huỳnh Ức My hoàn tất tìm 20 triệu cổ hủ phiếu, đến lượt Đầu tư Thành Thành Công cũng đăng ký mua thêm 45 triệu cổ phiếu SBT. Thương lượng dự định thi hành từ 15/11 - 14/12/2018.

Hiện nay Đầu cơ Thành Thành Công sở hữu hơn 123,51 triệu cổ phiếu SBT tương ứng tỷ trọng 24,93%. Ví như giao dịch thắng lợi, tổng lượng chiếm hữu cổ hủ phiếu SBT tăng cao trên 168,51 triệu tổ chức tương ứng 34,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: gia dat saigon

Đăng nhận xét