TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

PVN, EVN, Viettel… chi phối lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh toàn khối DNNN

Ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban Cách tân và Sản xuất công ty (thuộc CIEM) trong tham luận cách đây không lâu về hiệu quả hoạt động của DNNN nghĩ rằng việc tính toán số liệu bình quân của khối DNNN không phản ảnh đúng bức tranh chung.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (năm 2017), tỷ suất lợi nhuận trên vốn của doanh nghiệp Việt Nam nói phổ biến đạt 3,99%, DNNN đạt 6,62%, doanh nghiệp FDI đạt 6,68% và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1,88%.

Hiệu suất sử dụng lao động của toàn bộ doanh nghiệp là 14,2 lần, DNNN là 18 lần, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 14,2 lần, doanh nghiệp FDI là 12,4 lần. DNNN có năng suất lao động theo giá trị gia tăng đạt 243 triệu đồng, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 109 triệu đồng và doanh nghiệp FDI là 156 triệu đồng. Nếu tính năng suất lao động theo doanh thu, DNNN đạt 938 triệu đồng, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 720 triệu đồng và doanh nghiệp FDI là 595 triệu đồng.

Theo ông Trung, trên thực tế, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của khu vực DNNN đang cu lị thuộc tham gia một một số doanh nghiệp lớn.

Chi tiết, xét trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, phần lớn nguồn lực tập trung vào 7 tập đoàn và trên 60 tổng công ty nhà nước. Riêng 7 tập đoàn kinh tế nhà nước đã nắm giữ 66% tài sản, 66,7% vốn chủ sở hữu nhà nước, tạo ra 61,7% thu nhập, 56,5% lợi nhuận trước thuế và 56,7% thu ngân sách nhà nước của toàn bộ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Trong đó, 2 tập đoàn có diện tích lớn nhất là PVN và EVN cùng nhau nắm giữ 48% nguồn vốn buôn bán và 46% vốn chủ sở hữu Nhà nước.

3 tập đoàn PVN, EVN và Viettel cùng nhau tạo ra 50% doanh thu, 51% lợi nhuận và 52% nộp ngân sách của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Mức độ tập trung rất lớn về nguồn lực đầu vào cũng như kết quả đầu ra của DNNN, theo ông Trung, có thể khiến sai lệnh bức tranh thông thường về hiệu quả và sức cạnh tranh của cả khu vực DNNN khi so sánh với các doanh nghiệp khác.

Mặt khác, những công ty này, cơ bản hoạt động trong những lĩnh vực, ngành nghề có chừng khó khăn thấp, tập trung tham gia ngành khai thác tài nguyên và tận dụng điều kiện tự nhiên (khai khoáng) hoặc những ngành nghề, lĩnh vực do DNNN thống lĩnh, chi phối thị trường (viễn thông, năng lượng).

Theo ông, ví như xét trong nội bộ khu vực DNNN, trước hết là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì hiệu quả sản xuất kinh doanh có xu hướng giảm.

Dẫn số liệu, vị chuyên gia đến trong khoảng CIEM cho nhân thức tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tài sản của DNNN năm 2012 đạt 6,5%, năm 2013 đạt 6,3%, năm 2014 đạt 6%, năm 2015 là 5,3%, năm 2016 chỉ còn 4,6%, năm 2017 tăng lên 5,5%.

Tương tự, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong cùng thời gian lần lượt là 16,4%, 15,8%, 15,2%, 11,7%, 10% và 12,2%.

Tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ hằng năm không giảm, luôn có 20% doanh nghiệp không có lợi nhuận, ông cho nhân thức.

song song, ông liệt kê rằng vẫn còn nhiều DNNN chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn tài chính, nợ nhiều, có nguy cơ đổ vỡ khi buôn bán không hiệu quả. Bình quân DNNN có nợ phải trả cao gấp 3,1 lần vốn chủ sở hữu, khi mà mức nhàng nhàng doanh nghiệp Việt Nam là 2,1 lần.

Trên bình diện sản xuất và cung ứng dịch vụ, đa số DNNN theo vị chuyên gia này bình chọn vẫn hạn chế nhạo về năng lực hạ giá tiền, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả đầu tư. Theo đó, tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn lực nhất là trong các đơn vị quản lý khai thác, chế biến, xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản là bất cập đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng đến nay chưa được xử lý triệt để, khiến cho tăng chi tiêu, giảm năng suất và hiệu quả hoạt động.

Hà Thu

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bds

Đăng nhận xét