TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Hà Nội cấm giữ lại hội sở cũ để cho thuê khi chưa được phép

Theo đó, UBND thị trấn đòi hỏi các tổ chức rà soát tình hình điều hành, dùng toàn thể tài sản công thuộc phạm vi quản lý gồm đất, nhà, trụ sở làm việc, tòa tháp tương lai, của nả khác gắn liền với đất, xế hộp, của cải công khác để dùng dành dụm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn.

Các doanh nghiệp xử lý theo thẩm quyền hoặc lên tiếng cấp có thẩm quyền lưu ý, xử lý các tài sản công không có nhu cầu dùng, tài sản không cần dùng, của cải chờ thanh lý, tài sản dùng không hiệu quả hoặc dùng không đúng qui định. Nộp ngay tổng thể số tiền thu được từ việc sử dụng của cải công không đúng quy định vào Ngân sách nhà nước.

Định kỳ trước ngày 30/9 hàng năm, công bố UBND thành phố duyệt y Sở Tài chính tình hình điều hành, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp, bao gồm kết quả chấp hành phương án bố trí lại, giải quyết cơ sở vật chất nhà, đất đã được phê duyệt; giao Sở Nguồn vốn tổng hợp, lên tiếng UBND đô thị.

Các công ty, doanh nghiệp được đầu tư xây đắp hội sở mới, khi chấm dứt việc xây dựng và chuyển ra hội sở mới, có trách nhiệm bàn giao toàn thể hội sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp Sở Tài chính tổng thích hợp, công bố UBND TP xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm các công ty, công ty giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho vay hoặc sắp xếp cho tổ chức khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các hạ tầng nhà, đất trên địa bàn thị trấn Hà Nội: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ rà soát để sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm dè xẻn, hiệu quả. Xử lý kết thúc điểm các vi phạm, sinh tồn nhận thấy qua sắp xếp; Rà soát, tổng phù hợp, lên tiếng tình trạng quản lý, dùng các cơ sở nhà, đất đang được giao điều hành, dùng và kết quả chấp hành phương thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê thông qua.

Cách thức dùng đất của các công ty nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập đang điều hành, sử dụng khi thi hành cổ hủ phần hóa phải đảm bảo thích hợp với luật pháp về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phù hợp với quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất, quy hoạch xây đắp tại địa phương; thích hợp với ý tưởnrg sản xuất của công ty và phải được công ty có thẩm quyền xem xét, phê thông qua trước thời điểm quyết định cổ hủ phần hóa.


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét