TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Chuyển vụ việc tín hiệu vi phạm sang tập đoàn dò xét duyệt kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Công điện số 1696/CĐ-KTNN về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan khảo sát phê duyệt hoạt động kiểm toán.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, trước đòi hỏi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chuỗi hệ thống chính trị và pháp luật hiện hành về kinh tế, vốn đầu tư, kế toán, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng thì công tác phòng, chống tham nhũng ưng chuẩn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước vẫn còn hạn chế.

Chi tiết, số vụ việc có tín hiệu vi phạm luật pháp chuyển sang tổ chức dò xét còn ít; một số đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên chưa đích thực chủ động, thiếu kiên quyết trong việc chống chọi, nhận thấy và củng cố chứng cớ kiểm toán về các vụ việc có tín hiệu vi phạm quy định để chuyển công ty dò xét.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chống chọi phòng, chống tham nhũng duyệt y hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đòi hỏi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp diễn tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động trong công ty về đạo đức nghề nghiệp, quy chế giễu hoạt động, trách nhiệm công chức, Kiểm toán viên nhà nước về chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; vai trò và trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng duyệt y hoạt động kiểm toán.

song song, chuyển ngay sang tổ chức khảo sát các vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp được nhận thấy ưng chuẩn hoạt động kiểm toán. Nghiêm cấm các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán giữ lại hoặc kiến nghị giải quyết nội bộ. Tuyệt đối không được có hành vi che dấu vi phạm quy định.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đòi hỏi Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chịu nghĩa vụ trước qui định và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu như để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm điều hành.

Giải quyết nghiêm các cộng đồng, tư nhân cố ý tránh né, thiếu kiên quyết tranh đấu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Trong khi, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước các đồng đội, tư nhân có thắng lợi xuất sắc, nổi trội trong việc phát hiện, củng cố chứng cớ và gấp rút chuyển tập đoàn thăm dò các vụ việc có tín hiệu vi phạm qui định duyệt hoạt động kiểm toán để có chế độ khen thưởng bỗng xuất.

Được nhân thức, trong 9 04 tuần đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã chuyển 4 vụ việc và cung cấp 103 báo cáo kiểm toán cho các tập đoàn của Quốc hội, Ủy ban rà soát Trung ương, tòa án, cơ quan dò xét và các tập đoàn nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công việc điều tra, rà soát, giám sát và thực hiện tố tụng.

Cũng trong 9 04 tuần đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện sai phạm và kiến nghị giải quyết 56.009 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bạn dạng quy định 41 văn bạn dạng nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, phao phí trong khoảng hình thức, chế độ.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét