TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Bội chi năm 2019 dự kiến hơn 220.000 tỷ đồng, tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng

Quốc hội chuẩn y một số chỉ tiêu về ngân sách nhà nước, chi tiết: tổng số thu ngân sách năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng; chi 1.633.300 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng; tổng mức mượn của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng; tổng mức tạo ra trái khoán Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu cơ cho các chương trình, công trình đủ giấy má đầu cơ theo pháp luật.

Mức bội chi ngân sách nhà nước tương đương 3,6% tổng item trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương tương đương 3,4% GDP; Bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,2% GDP.

Quyết nghị cũng nêu, chấp hành điều chỉnh mức lương hạ tầng trong khoảng 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu tiền việt/tháng, nhân tố chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm thị trấn hội, trợ cấp hàng bốn tuần theo qui định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp khuyến mại người có công với cách mệnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở vật chất, thời gian thi hành trong khoảng ngày 1/7/2019.

Trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí nhân tố chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công với cách mạng...

Ngân sách địa phương, phần kinh phí dành ra trong khoảng giảm chi hỗ trợ hoạt động nhiều lần trong ngành hành chính và hỗ trợ các đơn vị tương lai công lập, được sử dụng theo nguyên lý: dành 50% để chi trả tiền công gia tăng do tăng lương hạ tầng; 50% còn lại cho các chế độ an sinh thị trấn hội.

Theo nội dung Nghị quyết, trong khoảng năm 2019, đưa 32% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và 30% lãi sau thuế của Công ty Kĩ nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) vào ngân sách Trung ương.

Trong đó, khoản thu phẳng phiu ngân sách với 32% lãi dầu, khí nước chủ nhà sẽ được sắp xếp chi đầu cơ phát hành các công trình trọng điểm trong chiến lược đầu tư công trung hạn quá trình 2016 - 2020 của Công ty Dầu khí Việt Nam (PVN). 30% khoản lãi sau thuế của Viettel được chi đầu tư sản xuất ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc phòng, để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê chuẩn y.

Tại quyết nghị, Quốc hội đòi hỏi kiểm soát ngặt nghèo bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức mượn nợ của ngân sách địa phương; có biện pháp hăng hái để giảm bội chi. Tăng mạnh kiểm tra, giám sát việc mượn, dùng vốn mượn và trả nợ, nhất là đối với các hiệp nghị mượn mới, mượn nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm bảo đảm không vượt quá giới hạn về è nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của non sông theo Quyết nghị số 25/2016/QH14 của Quốc hội.

Quyết nghị cũng giao Chính phủ thực hiện vài biện pháp quản lý nhiệm vụ vốn đầu tư - ngân sách năm 2019. Trong đó có yêu cầu dành dụm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí doanh nghiệp hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi tìm hiểu, dò xét nước ngoài; bố trí kinh phí bán buôn trang vũ trang chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc chấp hành khoán sử dụng xe công.

Đồng thời, không sắp xếp dự toán chi cho các chế độ chưa ban hành, chỉ ban hành chế độ khiến cho tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự quan trọng và có nguồn bảo đảm.

Chính phủ được giao tiếp diễn chỉ huy các bộ, tập đoàn trung ương, địa phương chấp hành trang nghiêm chủ trương tinh giảm biên dè bỉu, sắp xếp, đơn vị bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thay đổi chế độ quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại chuỗi hệ thống các đơn vị tương lai công lập.

Quốc hội giao Chính phủ nhanh chóng nghiên cứu, sớm trình Quốc hội để ý ban hành nghị quyết về điều hành và dùng nguồn thu từ cổ hủ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại công ty.

Theo Lâm An

BizLive


Xem tại: dat xanh

Đăng nhận xét