TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng

Với 416/464 đại biểu tán thành, chiếm 85,77% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã ưng chuẩn Luật Công an quần chúng. # (sửa đổi).

Luật Công an dân chúng (sửa đổi) có 7 chương với 46 vấn đề, pháp luật về nguyên tắc doanh nghiệp, hoạt động; địa điểm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo điều kiện hoạt động, hình thức, chính sách đối với công an quần chúng. # (CAND); nghĩa vụ của tổ chức, công ty, cá nhân có can hệ.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) nêu rõ, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức phận của sĩ quan được quy định như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng: Số lượng không quá 35; Thiếu tướng: Số lượng không quá 157.

Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng - Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Những người được cấp hàm Trung tướng gồm: Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an có một trong các chỉ tiêu sau: có tác dụng, nhiệm vụ tham vấn kế hoạch, mai mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; có hệ nhóm theo lĩnh vực dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối phù hợp hoặc nhập cuộc phối phù hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh an toàn đất nước, đảm bảo chơ vơ tự, an toàn phố hội, đấu tranh phòng, chống tù hãm; có tác dụng phân tích, hướng dẫn, điều hành nghiệp vụ toàn hàng ngũ;

Phó Chủ nhiệm túc trực Ủy ban Rà soát Đảng ủy Công an Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị Công an quần chúng, Giám đốc Học viện Bình an quần chúng, Giám đốc Học viện Cảnh sát quần chúng. #; Giám đốc Công an thị trấn Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh; Sĩ quan biệt phái được duyệt y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và Bình yên của Quốc hội hoặc được bổ nhậm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương.

Những người được cấp hàm Thiếu tướng gồm: Cục trưởng của các tổ chức trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh giấc loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về bình yên, chơ vơ tự, quy mô rộng, dân tập thể (số lượng không quá 11);

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (số lượng không quá 3); Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các công ty trực thuộc Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh; Sĩ quan biệt phái được ưng chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Về giấy tờ phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong CAND, Luật qui định Thủ tướng trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái theo đề xuất của tổ chức, công ty nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Công an. Giấy má phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Công an luật pháp.

Luật này có hiệu lực chấp hành trong khoảng ngày 1/7/2019. Các luật pháp về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cất chức, giáng chức các chức phận có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thực hiện trong khoảng ngày 11/1/2019. Luật CAND số 73/2014/QH13 ngày 27/11/2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo Nhạc Dương

VTC News


Xem thêm: dat xanh

Đăng nhận xét