TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Vượt kế hoạch 2018, Hải Phòng tăng trưởng cao nhất trong khoảng trước đến nay

Dẫn tin tức từ Cục Báo cáo Hải Phòng, báo Hải Phòng cho nhân thức, trong 9 bốn tuần qua, ước lượng tổng item trên địa bàn thành phố (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt 108.597,6 tỷ đồng, tăng 16,20% so cùng kỳ năm trước, vượt ý tưởnrg cả năm 2018 (ý tưởnrg tăng 15%), cao nhất từ trước tới nay và cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,92% (kế hoạch tăng 2,75%), khu vực công nghệ - xây dựng tăng 25,49% (ý tưởnrg tăng 20,5%), dịch vụ tăng 10,27% (ý tưởnrg tăng 12,1%).

Về cơ cấu kinh tế trên khu vực: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản choán tỷ lệ 5,11%; kĩ nghệ, xây đắp chiếm hữu 43,59%; khu vực dịch vụ chiếm đoạt 44,44%... Ngành nghề công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp chủ công vào lớn mạnh GRDP của thị trấn Cảng.

Cơ cấu kinh tế của Hải Phòng tiếp tục phát hành đúng hướng phù hợp với yêu cầu thúc đẩy với tốc độ cao vững mạnh kinh tế vững bền theo hướng công nghệ hóa - hiện đại hóa./.

Theo PV

Chinhphu.vn


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét