TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công việc nhân lực

Can hệ đến công việc nhân sự, theo thông tin từ Hội nghị Trung ương 8 vừa mới đây, Ban Thực hiện Trung ương đã hợp nhất giới thiệu Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức phận Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, khai mạc vào ngày 22/10 đến.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức phận Bộ trưởng Bộ Tin tức và truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó Quốc hội sẽ bắt đầu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng mới của bộ này.

Ngoài công tác nhân lực, trong phiên họp thứ 28 này, với ba ngày khiến việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến các thông báo về kinh tế - xã hội, cơ cấu nền kinh tế, chương trình chỉ tiêu giang sơn, chế độ hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Gồm, lên tiếng đánh giá tình hình kinh tế - thị trấn hội năm 2018 và dự kiến chiến lược phát hành kinh tế -xã hội năm 2019. Thông báo giữa kỳ chấp hành ý tưởnrg phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020. Công bố giữa kỳ thực hiện quyết nghị số 24/2016/QH13 về chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Thông báo giữa kỳ thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 phê ưng chuẩn chủ trương đầu cơ các chương trình tiêu chí nước nhà công đoạn 2016-2020. Thông báo kết quả 3 năm chấp hành các chế độ hỗ trợ tạo ra kinh tế - thị trấn hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hàng loạt báo cáo khác cũng được chú ý tại phiên họp, như lên tiếng về yếu tố chỉnh chiến lược đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương. Báo cáo đánh giá giữa kỳ thi hành chiến lược đầu tư công trung hạn quá trình 2016-2020. Thông báo kết quả thi hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và cách thức phân bổ ngân sách trung ương năm 2019. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình chấp hành ý tưởnrg tài chính 5 năm thời kỳ 2016-2020). Cho quan điểm về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (ví như có).

Cũng được cho quan điểm tại phiên họp tháng 10 là lên tiếng tổng phù hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và dân chúng gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Kết quả tiếp công dân, thu nạp giải quyết đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc khắc phục tố giác, tố giác của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

Kết quả thi hành nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vn và việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp chứng nhận điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vn cũng nằm trong chương trình dự định của phiên họp.

Lần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho quan điểm về việc trình Quốc hội duyệt Hiệp nghị Công ty đối tác Hoàn toản và Hiện đại xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện can hệ.

Theo Nguyên Vũ

Vneconomy


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

Đăng nhận xét