TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Thủ đô đồng ý cho Văn Phú Invest chuyển nhượng công trình tai tiếng ở Hà Đông

Theo quyết định, bên chuyển nhượng dự án là Tổ chức kinh doanh cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land; hội sở chính số 177 xã Trung Kính, phường Yên ổn Hòa, thị xã Cầu Giấy. Bên nhận chuyển nhượng công trình là Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần Phát hành giáo dục Ban Mai Innovation; trụ sở chính lô đất TH4, khu thành phố mới Văn Phú, phường Phú La, thị xã Hà Đông.

Lừ đừ nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định này, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải ký cấu kết đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án theo quy định tại Yếu tố 51 Luật Kinh doanh BĐS và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ qui định chi tiết chấp hành vài yếu tố của Luật Buôn bán BĐS.

Công ty cổ hủ phần Đầu cơ Văn Phú - Land chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với tổng thể công trình đầu cơ xây đắp trường Tiểu học Văn Phú Victoria tại lô đất TH4, khu đô thị Văn Phú, thị xã Hà Đông cho Tổ chức kinh doanh cũ rích phần Phát triển giáo dục Ban Mai Innovation để tiếp diễn chấp hành dự án theo đúng nội dung, mục tiêu đầu cơ đã được UBND thị trấn hài lòng. 

Chuyển giao thủ tục liên quan cho Công ti cổ lỗ phần Phát triển giáo dục Ban Mai Innovation; công bố kịp thời, toàn vẹn, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, ích lợi hợp lí của các đối tác can dự đến dự án chuyển nhượng (nếu như có); phối thích hợp với Công ti cổ phần Tạo ra giáo dục Ban Mai Innovation làm hồ sơ về đất đai theo quy định của quy định; thi hành bổn phận nguồn vốn với Nhà nước theo qui định của qui định và thị trấn.

Còn tổ chức kinh doanh cổ phần sản xuất giáo dục Ban Mai Innovation thừa hưởng và thực hiện quyền, trách nhiệm của Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần Đầu tư Văn Phú - Land; tiếp diễn khai triển thực hiện dự án theo đúng tiêu chí, nội dung đã được phê chuẩn y; chấm dứt xây dựng nhà cửa, đưa vào khai thác, sử dụng năm học 2019-2020; thi hành bổn phận tài chính với Nhà nước theo quy định của quy định; thực hiện các quyền và bổn phận của chủ đầu tư dự án theo qui định qui định.

Dự án đầu tư xây đắp Trường Tiểu học Văn Phú Victoria được Thủ đô bằng lòng cho Văn Phú - Land thuê trên diện tích 7.825 m2, tiền thuê đất được trả hàng năm. Thời gian thuê đất kể trong khoảng ngày 12/5/2011 đến ngày 24/01/2061 (ngày hết hạn hoạt động của dự án theo Giấy đạt yêu cầu đầu tư).

Theo giấy phép xây dựng, tòa tháp Trường tiểu học Văn Phú Victoria là 4 tầng 1 tum, gồm các hạng mục nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, nhà để xe. Diện tích sàn xây dựng tầng 1 là 1.153 m2; tầng tum 38,74 m2; tổng diện tích sàn xây đắp 3.985 m2.


Có thể bạn quan tâm: bat dong san

Đăng nhận xét