TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thủ đô công khai danh sách 181 tổ chức nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất

Cục Thuế thành phố Thủ đô vừa tiếp diễn công khai đợt tháng 10/2018 danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ 1.083 tỷ đồng.

Trong đó, có 8 đơn vị nợ 749 tỷ đồng tiền dùng đất, số nợ tính đến thời gian 30/9/2018.

Theo danh sách được Cục thuế Hà Nội công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 và 2017), thì có đến 31 công ty vẫn chây ỳ nợ hơn 209 tỷ đồng tiền thuế.

Số doanh nghiệp trên đã đa dạng lần bị Cục Thuế thị trấn Thủ đô bêu tên nhưng do số nợ còn lớn nên tiếp tục bị công khai lại trong đợt 04 tuần 10/2018. Đứng đầu danh sách này là Tổng Công ti công nghiệp tàu thủy (MST 0100113303) với số nợ tính đến ngày 31/8/2018 là 164 tỷ đồng.

Theo sau là các doanh nghiệp có số nợ trên 5 tỷ đồng, bao gồm Công ti Cũ rích phần Đầu tư Xây dựng và Thương nghiệp Vinawaco 25 nợ 11,9 tỷ đồng; Công ti Cũ kĩ phần Đầu tư và Xây dưng Nhà cửa giao thông 874 nợ 8,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại và Vận chuyên chở biển Thủ đô nợ 5,6 tỷ đồng...

Dường như đó, Cục Thuế thị trấn Hà Nội cũng chính thức công bố thêm 142 tổ chức nợ thuế, (công khai lần đầu) tại kỳ khóa sổ ngày 31/8/20118 với tổng số nợ gần 125 tỷ đồng.

Nếu tính từ đầu năm 2018 đến nay, Cục thuế Thành phố Thủ đô đã đăng công khai trên trang 1.446 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí, các khoản thu can dự tới đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 5.266 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 452 tổ chức và dự án nộp 250 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp của cơ thuế quan và sự phục hồi của nền kinh tế, Cục thuế Thủ đô hy vọng các chủ dự án, tổ chức sớm thu xếp được nguồn vốn đầu tư để nộp các khoản tài chính thuế nợ vào ngân sách Nhà nước trước khi bị ứng dụng các biện pháp quyết liệt hơn.


Xem thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét