TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thái Bình điều động, bổ dụng hàng loạt nhân lực chính yếu

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quyết nghị: Luân chuyển, chỉ định ông Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm túc trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh giấc ủy tham gia Ban Thi hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thơ Quận ủy Thái Thụy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Luân chuyển, chỉ định ông Lại Văn Hoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng thức giấc nhập cuộc Ban Thi hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và đảm nhiệm Bí thơ Thị xã ủy Tiền Hải nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Yếu tố động ông Nai lưng Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Không gian đến kiếm được công việc tại Văn phòng Ủy ban dân chúng thức giấc để bổ nhậm đảm nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng. # thức giấc.

Yếu tố động ông Bùi Đức Hạnh, Phó Bí thơ Huyện ủy, Chủ toạ Ủy ban quần chúng quận Kiến Xương tới kiếm được công tác tại Sở Công Thương để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Vấn đề động ông Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế đến nhận công tác tại Sở Công nghệ và Công nghệ để bổ nhậm đảm nhiệm Phó Giám đốc Sở Công nghệ và Công nghệ.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: dat xanh

Đăng nhận xét