TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

PVEP đang khai triển 43 dự án dầu khí, đặt chỉ tiêu đưa mỏ Cá Tầm tham gia khai thác trong bốn tuần 1/2019

Theo lên tiếng sơ kết 9 tháng đầu năm của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP), trong bối cảnh giá dầu tiếp diễn diễn biến dễ ợt, PVEP đã đẩy với tốc độ cao việc triển khai phương thức tái cơ cấu/tiết kiệm bộ máy điều hành quản lý, kế bên việc kiên cường đeo đuổi các giải pháp/buộc phải toá gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư/cơ chế tài chính.

Hoạt động sản xuất sản phẩm được duy trì bình an tuyệt đối và kết thúc vượt mức sản lượng được giao. Với giá dầu cao hơn giá dầu chiến lược, PVEP đã chấm dứt vượt mức các tiêu chí ý tưởnrg quý 3 và 9 bốn tuần đầu năm 2018 được Tập đoàn giao.

Sản lượng khai thác dầu, khí các mỏ số đông vượt tiêu chí được giao, trong đó sản lượng khai thác 9 04 tuần đầu năm là 3,18 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 7,67 triệu tấn quy dầu), đạt 110% kế hoạch 9 bốn tuần và 82% chiến lược năm. Chi tiết: khai thác dầu đạt 2,38 triệu tấn (toàn đề án: 5,21 triệu tấn), bằng 110% chiến lược 9 04 tuần và 82% chiến lược năm; sản lượng khai thác khí đạt 802 triệu m3 (toàn đề án: 2.460 triệu m3), bằng 111% kế hoạch 9 bốn tuần và 80% ý tưởnrg năm. Sản lượng khai thác dầu thực tại cao hơn chiến lược cốt yếu do hoạt động khai thác ở đông đảo các mỏ nội địa định hình và cao hơn chiến lược.

Về các mục tiêu nguồn vốn, tổng doanh thu của PVEP ước lượng 28.351 tỷ đồng, đạt 149% chiến lược 9 tháng và đạt 110% ý tưởnrg năm; lợi nhuận trước thuế ước lượng 7.019 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 7.948 tỷ đồng, đạt 168% chiến lược 9 tháng và đạt 124% ý tưởnrg năm.

Trong 9 bốn tuần đầu năm 2018, PVEP tập trung triển khai các dự án sản xuất mỏ có ý tưởnrg First Oil/First Gas trong năm 2018, đã đưa mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA tham gia khai thác ngày 12/5/2018; tiếp diễn thi hành các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 tham gia khai thác trong tháng 1/2019; điều hành hệ thống định hình các mỏ nhằm đảm bảo chấm dứt ý tưởnrg sản lượng khai thác, cùng lúc tiếp tục rà soát tối ưu khai triển các công trình phát hành mỏ khác.

Tính đến thời gian hiện nay, PVEP đang khai triển 43 dự án dầu khí (trong đó 36 dự án nội địa và 7 dự án nước ngoài) và 2 dự án dò hỏi cơ bản. Trong các dự án dầu khí, PVEP quản lý 16 công trình, nhập cuộc quản lý tầm thường 8 dự án, tham gia góp vốn 19 công trình. Hoạt động dầu khí tại các công trình đã thi hành bám sát theo kế hoạch tối ưu của các dự án, tổng trị giá đầu tư ước thi hành trong 9 bốn tuần đầu năm của PVEP là 163,58 triệu USD (tương đương 3.762 tỷ đồng).

Hướng tới chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2018, PVEP tiếp tục tập trung tăng nhanh quản lý, giám sát nghiêm ngặt đảm bảo tuyệt đối bình an tại các công trình, duy trì khai thác bảo đảm kết thúc chỉ tiêu sản lượng được giao. Ngoài ra đó, PVEP sẽ tiếp diễn triển khai các giải pháp nhằm tiết kiệm hiệu quả khai thác trong khoảng các mỏ, hoàn thành khoan và đưa các giếng sản xuất vào khai thác đúng tiến độ nhằm bảo đảm được tiêu chí gia tăng trữ lượng năm 2018.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua nha

Đăng nhận xét