TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Lãi vay đang chiếm hữu 1,6% tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây đắp

Ví như so với quý 2/2018 thì chi tiêu trả lợi nhuận tiền mượn cho hoạt động xây dựng của công ty đã tăng 0,3%, choán 1,6% tổng chi tiêu đóng chai. Trong đó, chi trả lợi nhuận tiền mượn của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm đoạt 1,7%; khu vực tổ chức nhà nước choán 1,1% và khu vực doanh nghiệp FDI choán 0,7% tổng chi phí chế biến.

Đây là số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố trong khoảng cuộc dò xét về thiên hướng sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây đắp quý 3/2018.

Theo đó, kết quả thăm dò từ 5.300 tổ chức đang hoạt động xây đắp tại 63 tỉnh, thị trấn cho thấy, có 67,3% đơn vị đã vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thấp hơn con số 69% của quý 2/2018.

Trong đó, khu vực tổ chức ngoài nhà nước mượn tiền rộng rãi nhất với tỷ trọng 70,5%; khu vực công ty nhà nước 60,2%, còn khu vực doanh nghiệp FDI có 36,3% đơn vị vay vốn.

Chia theo ngành, các đơn vị xây đắp nhà cửa khoa học dân dụng mượn tiền rộng rãi nhất với tỷ trọng 72,1%; tổ chức xây đắp nhà các loại là 67,4%; doanh nghiệp hoạt động xây đắp chuyên dụng là 60,1%.

Trong số các tổ chức vay vốn sản xuất SP, có đến 94,2% tổ chức mượn tiền từ chuỗi hệ thống nhà băng, chỉ có 5,8% tổ chức mượn tiền trong khoảng nguồn khác.

Trong quý 3/2018, khu vực tổ chức nhà nước và khu vực đơn vị ngoài nhà nước có xu hướng vay nhà băng rộng rãi hơn quý 2/2018.

Cụ thể, khu vực công ty ngoài nhà nước có 95,8% tổ chức vay vốn từ hệ thống ngân hàng; khu vực tổ chức nhà nước là 91,5%; khu vực doanh nghiêp FDI có thiên hướng mượn nhà băng ít hơn với 64% công ty mượn tiền.

Bình chọn về tình hình mượn tiền ngân hàng cho hoạt động sản xuất SP quý 3/2018, có 79,4% doanh nghiệp nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và dễ ợt hơn so với quý trước; có 20,6% công ty phản hồi gian nan hơn.

Đáng để ý, trong quý 3, chi trả lãi tiền mượn cho hoạt động xây đắp của doanh nghiệp chiếm 1,6% tổng chi tiêu đóng chai. Trong đó, chi trả lãi tiền vay của khu vực tổ chức ngoài nhà nước chiếm đoạt 1,7%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 1,1%; khu vực công ty FDI chiếm giữ 0,7% tổng chi phí đóng gói.

Nếu như so sánh với quý 2 thì chi trả lãi tiền mượn cho hoạt động xây đắp của tổ chức trong quý 3/2018 đã tăng 0,3%. Trong đó, chi thanh toán lợi nhuận ở khu vực công ty nhà nước cao đã cao hơn 0,4%; khu vực tổ chức ngoài nhà nước cao hơn 0,2% và khu vực đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài cao hơn 0,4% trong quý này.


Tham khảo thêm: mua nha

Đăng nhận xét