TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT

Ngày 10/10, mua bán với PV, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho nhân thức, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV tới đây có nội dung cần thiết là Quốc hội bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và ưng chuẩn. Báo cáo công tác hiện đã được gửi đến các ĐBQH.

Bây chừ, các chức danh do Quốc hội bầu và thông qua có 50 người. Đương nhiên, tại kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người, bởi 2 người giữ 2 chức danh mới được bổ dụng, do chưa đủ thời gian công việc 9 04 tuần trên vị trí mới nên sẽ chưa lấy phiếu tín nhiệm. chậm tiến độ là chức danh Chủ toạ nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Cũng theo ông Tuý, tại phiên họp Uỷ ban TVQH thứ 28 tới, sẽ có nội dung về công việc nhân sự. Trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc sẽ sẵn sàng nhân sự Chủ toạ nước để trình Quốc hội bầu. Còn Chính phủ sẽ sẵn sàng nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TT&TT để trình Quốc hội chuẩn y.

Theo qui định tại điều 18, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, các chức danh do Quốc hội bầu và thông qua được quy định sẽ được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ toạ nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ toạ Quốc hội, Phó Chủ toạ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ toạ Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án TAND Vô thượng, Viện trưởng VKSND vô thượng, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Vừa mới đây, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết luận của UB Thường vụ QH tại phiên họp thứ 27. Khác với những lần lấy phiếu tín nhiệm trước, đợt này, người được lấy phiếu tín nhiệm phải bổ sung 2 nội dung.

Về điểm mới của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, trước đây, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho nhân thức lần này, những người được lấy phiếu tín nhiệm phải bổ sung 2 nội dung:

Thứ nhất là thông báo về việc tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay chẳng những thể hiện suy thoái về lối suy nghĩ chính trị, đạo đức lối sống, “tự tình tiết”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết TƯ 4, khoá 12.

Thứ hai là người được lấy phiếu tín nhiệm phải lên tiếng về việc tự đánh giá, kiểm điểm về chấp hành việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên nhạo báng ở công ty, công ty, doanh nghiệp bản thân mình theo Nghị quyết TƯ 6, và Nghị quyết số 56 của QH về việc tiếp tục cách tân tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đây, tại Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng khoá XII, Trung ương đã biểu quyết 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc bầu Chủ toạ nước. Đối với nhân lực Bộ TT&TT, hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng đang đảm nhiệm quyền Bộ trưởng.

Theo Luân Dũng

Tiền phong


Đọc thêm: bds

Đăng nhận xét