TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Có được chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư? | MuaBanNhaDat

Có được biến đổi đất vườn sang đất thổ cư?

Căn cứ theo điểm d, Khoản 1, Vấn đề 57, Luật đất đai năm 2013 qui định về chuyển mục đích dùng đất:

1. Các trường thích hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Đất vườn được xác định là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp, vậy bạn muốn chuyển mục đích sử dụng thì phải được sự chuẩn y của cơ quan có thẩm quyền.

Tất nhiên, việc chuyển mục đích dùng đất phải căn cứ vào Vấn đề 52, luật đất đai 2013 qui định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Kế hoạch dùng đất hàng năm của cấp thị xã đã được tổ chức nhà nước có thẩm quyền phê duyệt y.

2. Yêu cầu sử dụng đất bộc lộ trong công trình đầu cơ, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích dùng đất”.

Theo đó, muốn nhân thức thửa đất có được phép chuyển mục đích dùng hay không còn dựa vào tham gia 2 yếu tố kiện đã nêu ở trên.

Về trình tự, giấy tờ theo Vấn đề 69, nghị định 43/2104/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một vài yếu tố của Luật Đất đai năm 2013 có pháp luật về lớp lang, Hồ sơ chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

"1. Người dùng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất đương nhiên Giấy chứng nhận đến công ty tài nguyên và không gian.

2. Tập đoàn khoáng sản và không gian có trách nhiệm thẩm tra giấy má; xác minh thực địa, đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ dẫn người sử dụng đất thi hành trách nhiệm nguồn vốn theo qui định của quy định; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích dùng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý hạ tầng dữ liệu đất đai, giấy tờ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư kiếm được chuyển nhượng quyền dùng đất của người đang dùng đất để chấp hành dự án đầu cơ thì thực hiện giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng lúc với Hồ sơ cho phép chuyển mục đích dùng đất.

3. Người dùng đất thực hiện trách nhiệm vốn đầu tư theo qui định”.

co duoc chuyen doi dat vuon sang dat tho cu

Giấy tờ biến đổi mục đích dùng đất

Về hồ sơ chuyển mục đích dùng đất theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT qui định về giấy má giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất tại Khoản 1, Vấn đề 6. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Người dùng đất nộp 01 bộ giấy tờ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giấy tờ gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành dĩ nhiên Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền dùng đất hoặc Giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu nhà đất và quyền dùng đất ở hoặc Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất.

Bạn chuẩn bị 01 bộ thủ tục và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Về Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất bạn mày mò theo Khoản 2, Vấn đề 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP qui định về thu Tiền dùng đất đối với hộ gia đình, tư nhân và Thông tư 76/2014/TT-BTC chỉ dẫn một vài điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP qui định về thu Tiền sử dụng đất.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét