TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Cao su Đồng Phú (DPR) trả tiếp cũ rích tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 30%

Ngày 25/10 đến đây CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) sẽ chốt danh sách cũ kĩ đông thi hành chi trả cũ kĩ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ trọng 30%, tương ứng cũ rích đông chiếm hữu 1 cổ hủ phiếu được kiếm được về 3.000 đồng. Thời gian trả tiền 30/11/2018.

Trước đây tháng 11/2017 và bốn tuần 8/2017 Cao su Đồng Phú đã tạm bợ ứng cổ hủ tức năm 2017 cũng bằng tiền với tỷ lệ lần lượt là 10% và 20%. Tính cả lần này cũ kĩ đông công ty được kiếm được 60% cũ rích tức bằng tiền.

Kết quả buôn bán năm 2017 Cao su Đồng Phú lãi sau thuế 205 tỷ đồng. Công ti đã quyết định dùng cả phần lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trong khoảng trước chuyển sang để chia cũ rích tức tỷ trọng 60% cho cổ đông.

Năm 2018 Cao su Đồng Phú đặt chỉ tiêu đạt 781,7 tỷ đồng tổng doanh thu. Lãi trước thuế ước đạt 245,77 tỷ đồng. Sản lượng khai thác ước đạt 13.000 tấn và sản lượng tiêu thụ khoảng 16.500 tấn. Dự định chia cũ rích hậm hực thiểu tỷ trọng 40%.

Nam Sơn

Theo InfoNet


Xem nhiều hơn: bat dong san

Đăng nhận xét