TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Xuất khẩu mực và bạch tuộc giảm gần 8% trong bốn tuần 8/2018

Theo Hiệp hội đóng hộp và xuất khẩu thủy sản vietnam (VASEP), xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong bốn tuần 8 tiếp diễn tụt dốc. Trị giá xuất khẩu trong bốn tuần này chỉ đạt gần 64 triệu USD, giảm 7,8% so với 04 tuần 8/2017. Dĩ nhiên do sự vững mạnh tốt trong những bốn tuần trước đây nên tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm vẫn tăng 3,5% so với cùng kỳ, đạt 417 triệu USD.

Sau sự sụt giảm trong 04 tuần 7, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng trở lại. Giá trị xuất khẩu sang hoạt động mua bán này đạt 26 triệu đô la, tăng 19% so với bốn tuần 8/2017, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 8 bốn tuần đầu năm lên 155 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của vn bây giờ, nhất là đối với các vật phẩm bạch tuộc tươi sống, đông lạnh và khô muối.

Chiều ngược lại, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Phiên bản vẫn rất ảm đạm. Trị giá xuất khẩu lực lượng sản phẩm này của vietnam sang Nhật Phiên bản trong 04 tuần 8 vẫn tiếp tục giảm 12% so với tháng 8/2017, đạt 14,5 triệu USD. Đương nhiên, do sự tăng trưởng tốt trong các 04 tuần đầu năm nên tổng giá trị xuất khẩu trong 8 bốn tuần đầu năm vẫn tăng 0,7%, đạt 95 triệu đô la Mỹ.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của vietnam sang EU tiếp diễn sụt giảm do ảnh hưởng của việc nhận "thẻ quà". Trong 04 tuần 8, giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc sang khối hoạt động mua bán này chỉ đạt 7,8 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với tháng 8/2017. Bởi vậy, tổng trị giá xuất khẩu mực, bạch tuộc trong 8 tháng đầu năm vẫn giảm 26% so với cùng kỳ, đạt 54 triệu USD.

Italy, Tây Ban Nha và Pháp tiếp diễn là 3 nhà nhập cảng đa dạng nhất quyết, bạch tuộc của vietnam trong khối EU. Trong đó, xuất khẩu mực, bạch tuộc của vn sang Italy và Tây Ban Nha tiếp diễn sụt giảm, khi mà xuất khẩu sang Pháp vẫn tăng so với cùng kỳ.

04 tuần 8, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang ASEAN tăng trở lại. Trị giá xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang đây đạt 8,2 triệu đô la Mỹ, tăng 6,7% so với 04 tuần 8/2017, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 8 04 tuần đầu năm lên gần 54 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ.

Sau khi phát triển mạnh ở những tháng đầu năm, 2 04 tuần quay về đây, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang TQuốc đang ở mức thấp hơn so với năm rồi. Giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc sang hoạt động mua bán này trong tháng 8 chỉ đạt 3,7 triệu USD, giảm 57% so với bốn tuần 8 năm rồi, nâng tổng trị giá trong 8 tháng đầu năm lên gần 34 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ.

Ngọc Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: dat xanh

Đăng nhận xét