TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

TCTD được cung cấp tin tức đối tượng mua hàng trong trường phù hợp nào?

TCTD được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ kín đáo, cung ứng tin tức đối tượng mua hàng của doanh nghiệp nguồn vốn vay, chi nhánh nhà băng nước ngoài. Nghị định có hiệu lực chấp hành từ 1/11/2018.

Theo đó, về nguyên tắc giữ kín đáo, cung ứng thông tin đối tượng mua hàng, Nghị định nêu rõ: Tin tức đối tượng mua hàng của đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ kín đáo và chỉ được cung cấp theo luật pháp của Luật các đơn vị nguồn vốn vay năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và qui định có can dự.

Công ty nguồn vốn vay, chi nhánh nhà băng nước ngoài không được cung cấp tin tức xác nhận đối tượng mua hàng khi tróc nã cập các phục vụ nhà băng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu tróc nã cập của đối tượng mua hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất cứ công ty, công ty, tư nhân nào, trừ trường thích hợp được sự bằng lòng của đối tượng mua hàng đó bằng văn bản hoặc bằng cách thức khác theo thỏa thuận với đối tượng mua hàng đó.

Công ty nhà nước, doanh nghiệp khác, tư nhân chỉ được yêu cầu doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, chi nhánh nhà băng nước ngoài cung ứng thông tin đối tượng mua hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo luật pháp của qui định hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về việc đòi hỏi cung ứng thông tin khách hàng.

Cơ quan nhà nước, đơn vị khác, tư nhân phải giữ bí mật thông tin đối tượng mua hàng, dùng tin tức khách hàng đúng mục đích khi yêu cầu cung cấp thông tin và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp nhận của đối tượng mua hàng, trừ trường phù hợp cung cấp theo luật pháp của pháp luật.

Công ty, tổ chức, cá nhân phải lưu trữ, bảo quản theo pháp luật của luật pháp về lưu trữ, bảo quản thủ tục, tài liệu đối với tin tức khách hàng, giấy má đòi hỏi cung ứng thông tin đối tượng mua hàng, việc giao nhận thông tin khách hàng.

Nghị định cũng luật pháp các trường phù hợp cung ứng tin tức đối tượng mua hàng. Cụ thể, tổ chức nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được cung ứng tin tức đối tượng mua hàng cho đơn vị khác, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: Công ty khác, tư nhân có quyền yêu cầu tổ chức nguồn hỗ trợ, chi nhánh nhà băng nước ngoài cung ứng thông tin đối tượng mua hàng được luật pháp cụ thể tại bộ luật, luật, quyết nghị của Quốc hội; có hài lòng của khách hàng bằng văn phiên bản hoặc bằng cách thức khác theo ký hợp đồng với đối tượng mua hàng.

Đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh nhà băng nước ngoài có bổn phận cung cấp thông tin khách hàng cho chính đối tượng mua hàng hoặc người đại diện hợp lí của đối tượng mua hàng đó.

Theo P.L

Thời báo nhà băng


Xem tại: gia nha dat

Đăng nhận xét