TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Phương pháp phân biệt sổ đỏ, sổ hồng đơn giản | MuaBanNhaDat

Sổ hồng và sổ đỏ chỉ là những tên gọi mọi người tự đặt ra dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy má nhà ở, mục đích để giúp họ thuận tiện phân biệt giữa các loại giấy đủ điều kiện. Phương pháp phân biệt sổ đỏ, sổ hồng có thể được căn cứ trên những nhân tố sau:

Đặc điểm của sổ đỏ

Sổ đỏ là loại giấy đủ điều kiện do Bộ Khoáng sản và Không gian ban hành, bìa màu đỏ, nội dung sổ đỏ ghi kiếm được quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất đóng gói nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…), tên gọi đúng và đúng mực của loại sổ này là “Giấy chứng nhận quyền dùng đất”.

Tại khoản 20 Vấn đề 4, Luật đất đai 2003 có qui định thì giấy chứng nhận quyền dùng đất là giấy chứng nhận do tập đoàn nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp lí của người dùng đất.

cach phan biet so do, so hong nhanh chong khong so nham lan

Hầu hết người chưa biết cách thức phân biệt sổ đỏ, sổ hồng.

Đặc điểm của sổ hồng

Khác với sổ đỏ, sổ hồng là mẫu do Bộ Xây đắp ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền chiếm hữu nhà đất và quyền dùng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở”.

Tại Nhân tố 11 Luật nhà đất năm 2005 có ghi rõ, giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo luật pháp sau đây:

  • Trường hợp chủ sở hữu nhà ở song song cũng là chủ dùng đất ở, chủ chiếm hữu căn hộ trong nhà thông thường cư thì được cấp một giấy đạt yêu cầu là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
  • Trường phù hợp chủ sở hữu nhà đất không song song là chủ sử dụng đất ở thì được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu nhà đất. Giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà đất và quyền dùng đất ở, Giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà đất qui định tại khoản này được gọi chung là Giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà đất.

cach phan biet so do, so hong nhanh chong khong so nham lan

Khiến thế nào để nhân thức phương pháp phân biệt sổ đỏ, sổ hồng?

Để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Khoáng sản và Không gian ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, nhì loại giấy đạt yêu cầu nhà ở nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường sản xuất theo một mẫu hợp nhất và được ứng dụng trong khuôn khổ cả nước đối với mọi loại đất, nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

Bây giờ người mua nhà không cần phải sợ hãi về cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng vì đã được hợp nhất thành một mẫu tầm thường, gọi là Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

Thực tại, trên thị trường nhà ở hiện vẫn đang lưu hành cả 3 loại hồ sơ nhà ở chính là Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất (tương đương sổ đỏ), Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà đất (tương đương sổ hồng) và Giấy chứng quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất. Tính đến nay, cả 3 đều có giá trị pháp lý tương đồng.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét