TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Thị giá 49.000 đồng/cổ phiếu, In Nông nghiệp (INN) chào bán hơn 3 triệu cũ rích phiếu giá 10.000 đồng cho cũ rích đông hiện hữu

Ngày 22/8 tới đây CTCP Bao bọc suy bì và In Nông nghiệp (mã chứng khoán INN) sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông chi trả cổ lỗ tức năm 2017 bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng và phát triển cổ lỗ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu.

Trả cũ kĩ tức bằng tiền tỷ trọng 10%

CTCP Bao phủ so bì và In Nông nghiệp sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông chi trả cổ lỗ tức năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian trả tiền vào 31/8/2018.

Năm 2017 In Nông nghiệp đạt 978 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11% so với năm 2016. Lãi sau thuế đạt 72,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 71,2 tỷ đồng làm được năm trước đây.

Với kết quả này, ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã duyệt y phương thức phân chia lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ trọng 20%.

Năm 2018 In Nông nghiệp đặt tiêu chí doanh thu 960 tỷ đồng và lãi ước đạt 91 tỷ đồng. Nỗ lực chia cổ lỗ tức tối thiểu 18%. 

Tạo ra cũ kĩ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

Dường như đó In Nông nghiệp cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát triển 3,24 triệu cổ phiếu thưởng cho cũ kĩ đông do chấp hành tăng vốn cổ lỗ phần trong khoảng vốn đầu tư chủ chiếm hữu. Tỷ trọng tạo ra 30%. Giá trị tạo ra theo mệnh giá 32,4 tỷ đồng.

Chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu

Hình như In Nông Nghiệp cũng chốt danh sách cổ đông sản xuất 3,24 triệu cổ lỗ phiếu, tỷ lệ phát hành 30%, chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cũ kĩ phiếu khi mà hiện nay trên hoạt động mua bán cổ hủ phiếu INN đang giao dịch vòng quanh chi phí 49.000 đồng/cũ kĩ phiếu.  

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bds

Đăng nhận xét