TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Sẽ buộc phải Bộ Chính trị quy định về đơn vị Đảng trong CAND

Tại buổi khiến cho việc, ông Phạm Minh Chính (Ban Đơn vị Trung ương) đánh giá cao việc triển khai chấp hành các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về đổi mới, bố trí tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi khiến việc, các ý kiến hợp nhất xác định cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, thích hợp với mô phỏng doanh nghiệp mới triển khai của nhóm CAND , bảo đảm số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, có vừa đủ chỉ tiêu của cấp ủy viên theo luật pháp.

song song xác định việc ban hành Quy định về công ty Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị lưu ý, ban hành để kịp thời đảm bảo sự chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công việc Công an khi công ty bộ máy Bộ Công an đã đổi mới, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở vật chất; đề xuất khiến cho rõ thêm về mối quan hệ của cấp ủy, xác định công ty cáng đáng công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Trước đó, thi hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 vài yếu tố tiếp tục thay đổi, sắp xếp đơn vị bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thay đổi, sắp xếp doanh nghiệp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/2018 của Chính phủ luật pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã bố trí đơn vị bộ máy theo mô hình mới.

Theo mô hình mới, Bộ Công an không công ty cấp tổng cục, bố trí tinh gọn tập đoàn Bộ Công an thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ. Việc bố trí theo nguyên lý các doanh nghiệp giống hệt về tác dụng, nhiệm vụ, các doanh nghiệp không rõ nhiệm vụ, đối tượng công việc hoặc có chức năng, nhiệm vụ can hệ chặt chẽ với nhau mà trong công đoạn hoạt động bắt buộc phải có cách thức phối thích hợp thì phù hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm một tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện rộng rãi việc và một việc chỉ giao cho một tập đoàn, doanh nghiệp chủ trì, chịu nghĩa vụ chính. Hàng ngũ công an dôi dư trong khoảng Bộ sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng mạnh cho địa phương.

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ sát nhập 20 cảnh sát PCCC thức giấc/TP trực thuộc Trung ương tham gia Công an cấp thức giấc/TP trực thuộc Trung ương; bố trí tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các công ty tương lai công lập về giáo dục, đào tạo, tạp chí, y tế trong CAND. Giảm mối manh cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp thức giấc; giảm làm mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp quận.

So với bộ máy công ty cũ, Bộ Công an giảm 6 tổng cục, gần 60 tổ chức cấp cục, gần 300 doanh nghiệp cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và doanh nghiệp lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Theo T.Phan

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét