TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

SCIC chuyển 17.000 tỷ đồng về Bộ Tài Chính, báo lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

Tổng tổ chức kinh doanh Đầu tư và Buôn bán vốn Nhà nước (SCIC) lên tiếng công bố vốn đầu tư thích hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 với thu nhập thuần 2.289 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu trong khoảng cổ tức và lợi nhuận được chia là 1.152 tỷ đồng, giảm 38%; doanh thu trong khoảng bán các khoản đầu cơ tăng hơn 2 lần lên 401 tỷ đồng; thu nhập lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái khoán tín phiếu 731 tỷ đồng, tăng 23%.

Sau khi trừ đi các chi tiêu nảy sinh trong kỳ, SCIC ghi nhận 1.942 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm 2018, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng của cải SCIC giảm khoảng 20.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 41.749 tỷ đồng. Tài sản SCIC giảm mạnh cơ bản tới từ việc trong khoảng 1/1/2018, SCIC đã bàn giao xấp xỉ 17.000 tỷ đồng quỹ cung cấp sắp xếp và phát triển tổ chức về Bộ Tài Chính theo qui định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

SCIC hiện có 419 tỷ đồng bạc và tương đương, tuy nhiên còn có 19.833 tỷ đồng gửi nhà băng kỳ hạn trên 3 04 tuần. Như vậy, tổng số dư tiền và tương đương của SCIC hiện chiếm người yêu tổng của cải.

Về danh mục đầu tư, SCIC đang bỏ ra khoảng 7.500 tỷ đồng đầu cơ cũ kĩ phiếu ngắn hạn (bao gồm cả niêm yết và chưa niêm yết). Trong khi đó, doanh mục đầu tư vốn đầu tư dài hạn của SCIC tham gia các tổ chức kinh doanh con, tổ chức kinh doanh liên doanh, liên hiệp, đầu cơ dài hạn khác hiện có trị giá 13.515 tỷ đồng.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét