TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Luật pháp hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất | MuaBanNhaDat

Câu hỏi thắc mắc về qui định cung cấp tái định cư của độc giả:

Câu hỏi như sau:

“Cách thức đây 4 năm, ông bà có cho tôi 150m2 đất cạnh nhà và làm sổ đỏ mang tên tôi và tách hộ khẩu riêng cho tôi. Tôi có xây nhà 3 tầng và ông bà đang ở vì cùng đất của ông bà. Hiện nay khu đất này đang trong khu vực giải tỏa mà tôi đi khiến ăn xa không có nhà.

Theo chế độ đền bù thì tôi là hộ tách riêng không sinh hoạt thường xuyên nên không được cung cấp tái định cư như hộ của ông bà tôi. Như vậy có đúng không? Tôi phải làm cho gì để bảo đảm được lợi quyền của mình?”

minhtutran@...

quy dinh ho tro tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

Qui định chung bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau:

Theo Điều 79. Luật đất đai 2013 qui định về Đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

“1. Hộ mái nhà, cá nhân đang dùng đất ở, người vietnam định cư ở nước ngoài đang chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại vietnam mà có đủ điều kiện được đền bù quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn thị trấn, thị trấn, đô thị nơi có đất thu hồi thì được bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà đất; trường hợp không có nhu cầu bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền; b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phố, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi hoàn bằng tiền. Đối với địa phương có yếu tố kiện về quỹ đất ở thì được chú ý để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ mái nhà, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đạt yêu cầu được bồi hoàn về đất ở, ví như không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê tậu nhà ở hoặc giao đất ở có thu Tiền dùng đất.

3. Đơn vị kinh tế, người vietnam định cư ở nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đang dùng đất để chấp hành dự án xây đắp nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu như có đủ điều kiện được bồi hoàn luật pháp tại Yếu tố 75 của Luật này thì được bồi hoàn về đất.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Qui định cung cấp tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải đi lại chỗ ở:

Theo Căn cứ yếu tố 86, Luật đất đai 2013 về sắp xếp tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như sau:

"1. Đơn vị làm nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng được Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc, Ủy ban quần chúng cấp thị xã giao trách nhiệm sắp xếp tái định cư phải lên tiếng cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải vận động chỗ ở về dự định phương thức bố trí tái định cư và niêm yết công khai chí ít là 15 ngày tại hội sở Ủy ban quần chúng. # cấp phường, địa điểm sinh hoạt thông thường của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi công ty nhà nước có thẩm quyền phê thông qua phương thức bố trí tái định cư.

Nội dung công bố gồm địa điểm, diện tích quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự định sắp xếp tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Pháp luật cung cấp tái định cư cũng cho nhân thức, người có đất thu hồi được sắp xếp tái định cư tại chỗ ví như tại khu vực thu hồi đất có công trình tái định cư hoặc có vấn đề kiện bố trí tái định cư. Dành đầu tiên vị trí dễ ợt cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án sắp xếp tái định cư đã được phê phê chuẩn phải được báo cáo công khai tại hội sở Ủy ban quần chúng cấp xã, địa điểm sinh hoạt phổ biến của khu cư dân nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất chi tiết tính thu Tiền dùng đất tại nơi tái định cư, giá niêm yết nhà ở tái định cư do Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc quyết định.

4. Trường thích hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, cung cấp không đủ để sắm một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước cung cấp tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ pháp luật chi tiết suất tái định cư tối thiểu cho thích hợp với nhân tố kiện từng vùng, miền và địa phương."

Do đất của bạn là đất ở nên ví như phục vụ yếu tố kiện về đền bù thì được bồi hoàn. Trường hợp nếu như còn đất ở, nhà ở trong địa bàn phường, xã, thành phố nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có yếu tố kiện về quỹ đất ở thì được chú ý để bồi thường bằng đất ở. Yếu tố này đã được chú giải trong luật pháp cung cấp tái định cư.

Căn cứ theo quỹ đất và quyết định thu hồi đất để thi hành. Nếu bạn có thắc bận bịu về việc bồi thường thì căn cứ theo quyết định thu hồi đất để cáo giác tới tập đoàn có thẩm quyền để giải quyết. Trong công đoạn khắc phục tố giác, bạn vẫn phải thi hành theo nội dung quyết định thu hồi đất.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét