TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Chính phủ ra luật pháp mới về nhân tố kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Theo đó, kể từ ngày 1/10/2018, nhân tố kiện kinh doanh xuất khẩu gạo gồm:

1- Thương gia được thi công, đạt yêu cầu buôn bán theo qui định của quy định được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các nhân tố kiện sau:

- Có chí ít 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo thích hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ nước nhà về kho chứa thóc, gạo do công ty có thẩm quyền ban hành theo luật pháp của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Có ít ra 1 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở vật chất đóng hộp thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn khoa học nước nhà về kho chứa và cơ sở xay, xát, đóng hộp thóc, gạo do công ty có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn khoa học.

2- Kho chứa, cơ sở vật chất xay, xát, đóng gói thóc, gạo để đáp ứng yếu tố kiện kinh doanh tại (1) nêu trên có thể thuộc chiếm hữu của nhà buôn hoặc do thương gia thuê của công ty, cá nhân khác, có thích hợp đồng thuê bằng văn bản theo luật pháp của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 5 năm.

Lái buôn có Giấy đạt yêu cầu đạt yêu cầu buôn bán xuất khẩu gạo (Giấy đạt yêu cầu) không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở vật chất xay, xát, sản xuất thóc, gạo đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng yếu tố kiện kinh doanh trong đơn buộc phải cấp Giấy chứng nhận của mình để lái buôn khác dùng tham gia mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

3- Doanh nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo đẩy mạnh vi chất dinh dưỡng không cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh luật pháp tại (1), (2) nêu trên, được xuất khẩu các loại gạo này không cần có Giấy đạt yêu cầu, chẳng hề thực hiện dự trữ lưu thông và có bổn phận lên tiếng theo quy định.

Khi thi hành giấy má hải quan xuất khẩu, lái buôn xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng mạnh vi chất dinh dưỡng không có Giấy đủ điều kiện chỉ cần xuất trình cho tập đoàn Hải quan bạn dạng chính hoặc bản sao có chứng nhận của công ty, đơn vị có thẩm quyền văn bạn dạng xác nhận, đạt yêu cầu của tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc chứng thư đánh giá gạo xuất khẩu do công ty giám định cấp theo luật pháp của quy định về việc item gạo xuất khẩu thích hợp với các chỉ tiêu, chính sách xác định do Bộ Nông nghiệp và Sản xuất vùng quê, Bộ Y tế hướng dẫn.

Nghị định cũng pháp luật cụ thể về rà soát vấn đề kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương nhận tự kê khai hồ sơ bắt buộc cấp Giấy chứng nhận, tự chịu bổn phận trước quy định về nội dung đã kê khai, về các giấy tờ, tài liệu trong giấy má yêu cầu cấp Giấy đạt yêu cầu và việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo luật pháp nêu trên.

Sở Công Thương chủ trì, phối thích hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê và cơ quan liên quan đơn vị hậu kiểm kho chứa, hạ tầng xay, sát, đóng gói thóc, gạo để đáp ứng vấn đề kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trên khu vực của thương lái sau khi thương gia được cấp Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể trong khoảng ngày xong xuôi việc rà soát, Sở Công Thương lên tiếng Bộ Công Thương kết quả kiểm tra bằng văn bản, đề xuất giải pháp xử lý vi phạm (ví như có) và gửi đương nhiên biên bạn dạng rà soát.

Theo ý tưởnrg định kỳ hàng năm hoặc đột nhiên xuất, Bộ Công Thương chủ trì, phối thích hợp với các tổ chức can hệ rà soát công việc hậu kiểm kho chứa, cơ sở vật chất xay, sát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng vấn đề kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn của lái buôn sau khi thương gia được cấp Giấy đủ điều kiện và việc duy trì phục vụ các nhân tố kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân.


Tùng Anh

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

Đăng nhận xét