TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Bắc Ninh chuyển mục đích dùng 23 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ huy thi hành việc chuyển mục đích dùng đất trồng lúa nêu trên theo đúng luật pháp của luật pháp về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

Lúc trước, Chính phủ đã ban hành Quyết nghị số 35/NQ-CP nhân tố chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 và kế hoạch dùng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch, tới năm 2020 tỉnh giấc Bắc Ninh có 38.505 ha đất nông nghiệp, chiếm 46,8% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh giấc; đất phi nông nghiệp là 43.766 ha, chiếm đoạt 53,2%.

Trong khoảng 2016-2020, 11.264 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 105 ha đất phi nông nghiệp không hề là đất ở chuyển sang đất ở.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét