TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 94.000 tấn tuyến đường trong năm 2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch quan thuế nhập khẩu tuyến phố năm 2018, có hiệu lực kể trong khoảng ngày 21/8/2018 tới ngày 31/12/2018.

Theo đó, Thông tư này quy định lượng hạn ngạch thuế quan du nhập trục đường và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập cảng các con phố năm 2018.

Đối tượng áp dụng là các doanh gia trực tiếp sử dụng con đường làm nguyên liệu sản xuất và doanh gia sử dụng tuyến đường thô để chế biến trục đường tinh luyện; các tư nhân, doanh nghiệp có can hệ tới việc nhập cảng trục đường theo hạn ngạch quan thuế năm 2018.

Lượng con đường đấu giá (Mã HS 17.01) nhập cảng theo hạn ngạch quan thuế năm 2018 là 94.000 tấn.

Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập cảng trục đường năm 2018 được thực hiện duyệt Hội đồng đấu giá thử nghiệm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trục đường năm 2018.

Bên cạnh đó, nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá của nả chấp hành theo pháp luật về quy định bán đấu giá phù hợp với tính chất của cải bán đấu giá.

Bộ Công Thương xây đắp Hội đồng đấu giá thí nghiệm hạn ngạch quan thuế du nhập tuyến phố năm 2018. Chủ toạ Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế giễu đấu giá thí điểm hạn ngạch quan thuế nhập cảng tuyến phố năm 2018.

Sau khi có Thông báo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản công bố giao quyền dùng hạn ngạch quan thuế nhập cảng con đường cho doanh nhân trúng đấu giá.

Khi làm hồ sơ nhập khẩu trục đường, ngoài việc chấp hành các pháp luật hiện hành, thương gia nộp văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch quan thuế nhập cảng trục đường của Bộ Công Thương với tổ chức Hải quan nơi khiến giấy má thương chính nhập cảng hàng hóa theo quy định của pháp luật hải quan.

Ngọc Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: gia nha dat

Đăng nhận xét